2024 február 28

Bírságolt az MNB

Az MNB összesen 17 millió forint bírsággal sújtotta a Credithill Kft.-t. Egyebek közt azért, mert a pénzpiaci többes ügynök jogosulatlanul számított fel díjat ügyfeleinek a közvetítői tevékenységével összefüggésben. Továbbá az oktatási és nyilvántartási gyakorlata sem felelt meg a jogszabályoknak.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) célvizsgálatot folytatott a Credithill Hitelközvetítő és Tanácsadó Kft.-nél (Credithill Kft.) annak ellenőrzésére, hogy a többes ügynökként tevékenykedő társaság megfelel-e a független pénzpiaci közvetítők tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzési eljárás a 2019. január 1-jétől a vizsgálat lezárásának napjáig terjedő időszakot tekintette át.

A jegybank vizsgálata során megállapította, hogy a többes ügynök alvállalkozói az ügyfelek számára számos alkalommal jogosulatlanul, előre meghatározott díjat számítottak fel a közvetítői tevékenység keretében nyújtott szolgáltatásért (például fénymásolás, utazási költség, egyéb ügyintézés ellenértékeként). A jogszabályi előírások alapján a független közvetítő pénzügyi szolgáltatásért csak a megbízójától – ekként többes ügynök esetén a megbízó pénzügyi intézménytől – fogadhat el közvetítői díjat, ezen tevékenységért az ügyfélnek díjat nem számíthat fel.

A vizsgálat feltárta, hogy egyes hitelfelvételek során az ügyfelek nem dönthettek, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítése mellett más szolgáltatást is (például ügyfél felkeresése otthonában, földhivatali ügyintézés) igénybe kívánnak-e venni a közvetítőtől meghatározott díj vagy költség megfizetése mellett. Ehelyett a díjakat a pénzügyi szolgáltatás közvetítésével összefüggő ügyintézés kapcsán választásuktól függetlenül a kölcsönösszegtől függően, előre meghatározott összegben számították fel a terhükre. Független közvetítők esetén a megbízó pénzügyi intézménnyel kötött szerződés részletezi a közvetítői díjat, azonban a közvetítők szolgáltatásainak kötelező együttes igénybevételére ez sem kényszerítheti az ügyfeleket.

A pénzügyi felügyelet hiányosságokat azonosított továbbá a Credithill Kft. által foglalkoztatott közvetítői alvállalkozók oktatása, továbbképzése, végzettségük ellenőrzése és az általuk közvetített szerződésekről vezetett nyilvántartások területén is.

Az MNB azt is megállapította, hogy a Credithill Kft. több esetben nem elemzett és nem adott át kellő számú versengő hitelajánlatot ügyfeleinek, nem a jogszabályoknak megfelelően vezette nyilvántartásait és nem őrizte meg a működésének ellenőrizhetőségéhez szükséges iratokat. Emellett a többes ügynök panaszkezelési szabályzatának tartalma sem felelt meg maradéktalanul az előírásoknak.

Az MNB mindezek miatt 12 millió forint felügyeleti és 5 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot rótt ki a Credithill Kft.-re és felhívta a jogszabályi előírások betartására, valamint határidő tűzésével kötelezte a feltárt hiányosságok javítására.

A felügyelet a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordít a pénzpiaci közvetítők tevékenységének ellenőrzésére, s ennek keretében egyebek mellett további célvizsgálatokat folytat a piaci szereplők jogszabályoknak megfelelő működésének ellenőrzése érdekében.

Borítókép forrása: Shutterstock