2024 június 13

Nem lesz mise

Az erfurti bírói testület a katolikus és az evangélikus egyház segélyszervezetei – az együtt összesen 1,3 millió embert foglalkoztató Caritas, illetve Diakonie – és a szolgáltató szektor munkavállalóit képviselő Ver.di szakszervezeti szövetség vitájában döntött. A pert az egyházi szervezetek indították, kérelmezve a szakszervezeti sztrájkfelhívások megtiltását.

Az eddig követett eljárás szerint az egyházak és munkavállalóik egymás között, a szakszervezetek kihagyásával tárgyaltak a bérekről és a munkakörülményekről, és a dolgozók nem élhettek a munkabeszüntetés eszközével.

A perben mindkét fél az alaptörvényre hivatkozott. A Caritas és a Diakonie az egyházak szabad működésére vonatkozó elvet emelte ki, amely álláspontjuk szerint magában foglalja azt, hogy nem engedélyezik a sztrájkot az alkalmazottaknak. A Ver.di a német alkotmányban ugyancsak alapvető jogként meghatározott egyesülési jogra alapozta érvelését.

A bíróság ítéletében elutasította a sztrájkfelhívások megtiltására vonatkozó indítványt, és hangsúlyozta, hogy az egyházak nem foszthatják meg alkalmazottaikat a munkabeszüntetés lehetőségétől. A bíróság kiemelte, hogy az egyházak továbbra is szabadon alakíthatják belső viszonyaikat, így alkalmazhatják a bevett érdekegyeztetési módszert is, de ebbe be kell vonni a szakszervezeteket is.