2024 július 13

Még júniusban sem állt talpra az ipar a KSH adatai szerint

2020. júniusban:

 • Az ipari termelés volumene 7,8%-kal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt júniusi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

 • Az előző hónaphoz képest a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás júniusban 17,1%-kal nőtt.

 • Az ipari export volumene 5,0%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A feldolgozóipari exportértékesítés 34%-át képviselő járműgyártás kivitele 12,2%-kal visszaesett, míg a 17%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 13,2%-kal nőtt.
 • Az ipar belföldi értékesítése 7,3, ezen belül a feldolgozóiparé 9,7%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest.
 • Az iparon belül döntő súlyt (96%) képviselő feldolgozóipar termelése 7,3, a csekély súlyú bányászaté 34%-kal esett vissza. Az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 4,3%-kal csökkent.

 • A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene. A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés több mint 28%-át képviselő járműgyártás 12,9%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A közúti gépjármű gyártásának volumene 12,5, a közúti jármű alkatrészeinek gyártásáé 14,1%- kal csökkent.
 • A feldolgozóipari termelés 13%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 4,5%-kal nőtt. A két legnagyobb alágazat közül a jelentősebb, az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 58, míg a kisebb súlyú elektronikus fogyasztási cikk gyártása 13,3%-kal bővült. A híradástechnikai berendezés gyártása ugyanakkor 61%-kal visszaesett.
 • A feldolgozóipari termelésből 12%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék 1,7%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva, főleg a külpiaci eladások kedvező alakulásának köszönhetően, a hazai eladások mérséklődtek. A legnagyobb mértékben, 35%-kal a csekély súlyú dohánytermék gyártása bővült, de 10% feletti növekedés volt a növényi, állati olaj gyártásában, a tejfeldolgozásban, valamint a malomipari termék, keményítő gyártásában. A tizenegy alágazat közül háromban regisztráltunk visszaesést. A legnagyobb súlyt (22%) képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 6,7 a második legjelentősebb italgyártás 3,1%-kal csökkent.
 • A közepes súlyú alágak közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 12,7, a fémalapanyag és fémfeldolgozási terméké 17,2%-kal csökkent az egy évvel ezelőttihez viszonyítva.
 • A kisebb súlyú villamos berendezés gyártása 3,9%-kal nőtt, elsősorban a járműgyártáshoz köthető akkumulátorgyártás felfutása miatt.
 • A legnagyobb mértékben, 18,6%-kal a legkisebb súlyú textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása maradt el az egy évvel korábbitól, mindenekelőtt a bőr, bőrtermék, lábbeli gyártásának visszaesése miatt.

 • Az ipari termelés a régiók közül csak Észak-Alföldön nőtt (5,1%-kal) az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékben, 14,2%-kal Közép-Dunántúlon csökkent a volumen, a többi régióban 2,7 és 9,8% közötti visszaesést mértünk.
 • A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes, új rendelésének volumene 15,7%-kal nagyobb volt a 2019. júniusinál. Az új belföldi rendelések 6,1%-kal csökkentek, ugyanakkor az új exportrendelések 19,6%-kal nőttek. Az összes rendelésállomány június végén 0,1%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

2020. január–júniusban az előző év azonos időszakához képest:

 • Az ipari termelés 12,8%-kal visszaesett. Az összes értékesítés 63%-át adó külpiaci eladások volumene 13,6, míg a 37%-ot képviselő hazai értékesítésé 7,7%-kal csökkent.
 • Az ipari termelés csak Észak-Alföldön (0,9%-kal) nőtt. A többi régióban 2,9 és 21% közötti volumencsökkenést mértünk, a legnagyobb mértékűt Nyugat-Dunántúlon.