2023 január 27

Lesújtó adatokat közölt a KSH

2016 első negyedévében az előző negyedévhez képest a szezonálisan kiigazított volumenindexek szerint a beruházások 2,4 százalékkal mérséklődtek.

Kevesebb az uniós beruházás

Az első három hónapban tavalyhoz képest a beruházási tevékenység volumene 9,6, ezen belül a gép- és berendezésberuházásoké 3,0, az építési beruházásoké nagymértékben, 19 százalékkal csökkent. A beruházási teljesítmény a beruházások több mint felét megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében 4,9, a költségvetésben 39 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

[extracode type=”ad” id=”in_post_trendextra” data=”81″]

A nemzetgazdasági ágak többségében a beruházási aktivitás csökkent, a legnagyobb mértékben (74 százalékkal) – az EU-forrásból finanszírozott ivóvízjavító, szennyvíztisztító és hulladékkezelő projektek befejezése folytán – a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, hulladékgazdálkodás ágban.

A járműgyártással is gond van

A nemzetgazdasági beruházások több mint harmadát képviselő feldolgozóipar fejlesztései 3,6 százalékkal mérséklődtek, elsősorban a járműgyártás, a gép, gépi berendezés gyártása és a vegyi anyag, termék gyártása alágak beruházásainak visszaesése miatt. Ugyanakkor az alágak több mint felében nőttek a beruházások, a legnagyobb mértékben – egy nyugat-magyarországi zöldmezős beruházás hatására – a fémalapanyag és fémfeldolgozó termék gyártása területén.

A szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág beruházásainak volumene – elsősorban az uniós forrásból finanszírozott útépítések és útfelújítások befejeződése miatt – 41 százalékkal csökkent.

Az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ág beruházási teljesítményértéke gyakorlatilag stagnált (+0,1 százalék), miközben a lakásépítések visszaestek, ugyanakkor az üzleti célú ingatlanfejlesztések növekedtek.

Máshol is gondot okoz a források apadása

Csökkentek a beruházások – elsősorban az EU-forrásból történő fejlesztések befejeződései miatt – a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás ágban (6,3 százalék), az oktatásban (14 százalék), valamint a humán-egészségügyi és szociális ellátás ágban (28 százalék).

[extracode type=”ad” id=”in_post”]

Néhány kisebb súlyú nemzetgazdasági ágban a beruházások jelentősen nőttek. A villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás területén a beruházások növekedésében (100 százalék) szerepet játszottak a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos fejlesztések.

A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (16 százalék) nemzetgazdasági ágban a hotelépítések és a szállodafelújítások növelték a beruházások teljesítményét. A művészet, szórakoztatás, szabadidő  nemzetgazdasági ág beruházásainak emelkedését (32 százalék) néhány nagyberuházás okozta. Az egyéb szolgáltatás területén (190 százalék) a gyógyfürdő-felújítások és az egyházi épületek rekonstrukciós munkálatai növelték a beruházásokat.

A kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban a beruházási teljesítmény 2,7 százalékkal nőtt az alacsony bázishoz képest.