2024 június 20

Közgyűlést hívott össze az E-Star

A meghívó szerinti napirenden lesz az igazgatóság jelentése a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. A tulajdonosoknak döntésre előterjesztik a magyar számviteli törvény szerinti beszámolót, és a Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentést. A közgyűlés összehívását az tette lehetővé, hogy a társaság auditbizottsága és felügyelő bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 2011-es beszámolót, amely szerint a cég forrásainak értéke 19,811 milliárd forint, adózott vesztesége 2,038 milliárd forint. A testületek tudomásul vették, hogy a könyvvizsgáló a beszámolóról elutasító véleményt fogalmazott meg.