2024 június 21

Így fizetheted majd a vízdíjat

A csatornadíj korrekció csak május 1. és szeptember 30. között jár. A szolgáltató évi legalább 3, de legfeljebb 11 rész-számlát bocsát ki, elszámoló számlát pedig évente egyet küld. A rész-számlák az előző évi fogyasztás arányos részének az ellenértékét tartalmazzák.

Amikor a szolgáltatás igénybevétele nem folyamatos – például a nyaraló épületeknél -, a szolgáltató és a fogyasztó megállapodhat a rész-számla mellőzéséről. Ilyenkor az elszámoló számla érkezésekor, évente egyszer kell csak vízdíjat fizetni.

Új szabály a rendeletben az a rész, amelyik a szennyvízcsatornába bevezetett csapadékvízről szól. Ha a szolgáltató ilyet észlel, felszólítja a felhasználót, hogy hagyjon fel a szabálytalansággal. Amennyiben továbbra is a csatornába vezeti a csapadékvizet, a szolgáltató – az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján – kiszámítja a bevezetett víz mennyiségét. Erre a csatornadíj kétszeresét kell kötbérként megfizetni.

A tervezet részletesen leírja, hogy a víziközmű-szolgáltatóknak hogyan kell képezniük a díjaikat. Szerepel bennük az anyag jellegű, a személyi és az egyéb ráfordítás mellett az értékcsökkenési leírás és a tőkeköltség is.