2023 április 01

Igazolást vár a NAV a civil szervezetektől

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleményében ismerteti: augusztus 31-ig kipostázta azokat a leveleket, amelyekben közel 31 ezer civil szervezetet tájékoztatott a számukra az szja-ból felajánlott összeg várható nagyságáról, és azon törvényi feltételekről, amelyek meglétét a levél kézbesítését követő 30 napon belül igazolniuk kell.

Az adóhatóság felhívja a figyelmet arra: a civil szervezetet nem illeti meg az szja-ból felajánlott 1 százalékos összeg, ha nem teljesíti a törvényben foglalt feltételeket. Különösen, ha 2012. augusztus 1. és a 1237A számú adatlap keltének időpontja közötti időszakban lejárt esedékességű köztartozása állt fenn, amelyre nem kapott fizetési halasztást vagy részletfizetést; ha az adatlapot nem nyújtotta be a NAV-hoz a felhívó levél kézbesítését követő 30 napon belül, illetve késedelmét – alapos indokkal – nem mentette ki. Kivételes méltányosságot érdemlő esetben azonban az adóhatóság eltekinthet az ismertetett feltételek meglététől.

A törvényi feltételek meglétének igazolására szolgáló 1237A számú adatlap a hivatal közleménye szerint idén sem képezi a felhívó levél mellékletét, mivel szeptember 1-jétől a NAV honlapjáról letölthető. Az adatlapon a szervezet képviselője közölheti az adóhatósággal a szervezet főbb adatait, valamint lehetősége van arra, hogy megtegye a törvény által előírt nyilatkozatokat. Fontos, hogy a kedvezményezett az adatlapon a hatályos adatokat tüntesse fel; az adatmódosítás a 12T201 számú adat- és változásbejelentő lap benyújtásával történhet.

A civil szervezetek az adatlap kitöltésével kapcsolatosan bővebb tájékoztatást kérhetnek telefonon a NAV Általános Tájékoztató Rendszerén (06-40/42-42-42) keresztül, továbbá a 1237A számú adatlap kitöltési útmutatójában részletes ismertető található a kedvezményezhetőség törvényi feltételeiről és azok igazolásáról.