2023 december 10

Gondok vannak a vidéki múzeumoknál

A megyei hatókörű városi múzeumok kulturális szempontból meghatározó jelentőségűek mind a földrajzi elhelyezkedésüket, mind az ellátott feladatokat, valamint látogatottságukat tekintve. Pénzügyi és vagyongazdálkodásuk meghatározza a közfeladatok ellátását, a kulturális örökséghez tartozó javak védelmét és megőrzését, valamint a nyilvánosság számára történő hozzáférhetőség biztosítását.

[extracode type=”ad” id=”in_post_trendextra” data=”109″]

A megyei hatókörű városi múzeumokat az Állami Számvevőszék korábban rendszerszinten még nem ellenőrizte. A 19 megyei múzeum 2011-2014 között több alkalommal jelentős szervezeti és gazdálkodási átalakuláson ment keresztül – ez is erősítette az ellenőrzések megindításának indokoltságát.

Voltak gondok

Az ÁSZ elemzése rávilágított, hogy a múzeumok tevékenységére vonatkozó jogszabályok alapvetően megteremtették a múzeumok szabályszerű gazdálkodásának, működésének feltételrendszerét, ugyanakkor a jogszabályok végrehajtásának normatív garanciái tovább erősíthetőek.

[extracode type=”ad” id=”in_post”]

A múzeumok döntő többségénél a vezetői irányítás rendszere nem biztosította a szabályok betartását, a szabálytalanságok feltárását és kezelését, valamint az átlátható, elszámoltatható és ellenőrizhető közpénzfelhasználást. A belső ellenőrzést nem megfelelően alakították ki és működtették, így annak közpénzvédelmi és vezetést támogató funkciója nem érvényesült. Az egyes múzeumoknál az integritási kontrollrendszer kialakítása és működtetése sem volt megfelelő, ezért az intézmény korrupciós kockázatok elleni védelme nem volt elégséges.

A kulturális javakat sem védték rendesen

A vezetői irányításban tapasztalt hiányosságokat és szabálytalanságokat visszaigazolva, a megyei múzeumok pénzügyi- és vagyongazdálkodása sem felelt meg a jogszabályoknak. A gazdálkodási és nyilvántartási szabálytalanságok magukban hordozták a korrupció és a visszaélések kockázatát.

A múzeumok szabálytalan pénzügyi és vagyongazdálkodása nem támogatta a kulturális javak megőrzését sem. A nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak nyilvántartására és kölcsönzésére vonatkozó előírásoknak egyetlen múzeum sem felelt meg maradéktalanul, így a kulturális javak állományvédelme és vagyonbiztonsága nem volt biztosított.

Az ellenőrzési tapasztalatok alapján gyengének bizonyult a második védelmi vonalat jelentő irányítói, fenntartói ellenőrzés is. Az irányító szervi feladatellátás során az ellenőrzési jogkörök gyakorlásánál merült fel a legtöbb hiányosság, így az nem töltötte be a szabályszerű közpénzfelhasználás védelmének funkcióját.