2023 december 11

DM-KER – Tájékoztatás MRP bírósági nyilvántartásba vételéről

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a Budapest Környéki Törvényszék 52.Pk.60.281/2020/2. számú végzésével a DM-KER Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezetet (rövidített elnevezés: DM-KERMRP Szervezet) 13-05-0002352 szám alatt 2020. október 1. napján nyilvántartásba vette.