2023 február 05

Bővített a TRV

Tájékoztatása szerint a 650 ezer ember ivóvízellátását biztosító TRV Zrt. szolgáltatási területe 2013-ban a korábbi hatszorosára nőtt. A változásokkal a foglalkoztatottak létszáma is jelentősen emelkedett: míg három évvel ezelőtt 248 munkavállalója volt a szolgáltatónak, jelenleg a csatlakozott területetek dolgozóinak átvételével számuk eléri az 1040-et.

Hajdú Gábor emlékeztetett arra, hogy a TRV Zrt. hatékony működésének köszönhetően és a jövőbeli céljai érdekében 2013-ban a társaság alaptőkéjét a tulajdonos magyar állam 1,2 milliárd forinttal, majd decemberben újabb 525 millió forinttal megemelte. Ugyanakkor döntött a társaság 300 darab, 10 ezer forint névértékű részvényének értékesítéséről.

A vásárlási lehetőséggel minden a cég üzemeltetési területéhez tartozó, köztartozástól mentes önkormányzat élhet, csak egy részvényt vásárolhat, ám tulajdonosi jogokat gyakorolhat.

Rengeteg fejlesztés lesz az idén

A vezérigazgatója beszámolt arról, hogy az idén fejlesztések sorát végzik, ezek közül kiemelkedik a beregi, a csataszög-hunyadfalva-kőtelek-nagykörűi, valamint a hajdú-bihari ivóvízminőség-javító projekt megvalósítása. Emellett 46 településen szennyvíztelepet építenek, 24 helységben bővítik a szennyvíztelepet.

Hajdú Gábor megjegyezte, hogy az új vízi közmű törvény szerint a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása az önkormányzatok számára kötelező feladat, ennek során olyan szigorú előírásokat kell teljesíteni, amelyeket sok, mini vízművel rendelkező kisváros vagy község nem tud vállalni.