Rendkívüli Hírek:

2023 március 28

Átadták az idei Jedlik Ányos-díjakat

Az elismeréseket szerdán Budapesten adta át Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) elnöke. Az ünnepségen köszöntőt mondott Dudits Dénes, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke.

A Jedlik Ányos-díjakat minden évben a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elismeréseként adják át. A honoris causa Jedlik Ányos-díjat kétévente ítélik oda azon személyek számára, akik közéleti tevékenységükkel és életművükkel nagyban hozzájárultak a magyar szellemi tulajdonvédelmi kultúra és tudatosság fejlődéséhez – közölte az SZTNH az MTI-vel.

Jedlik Ányos-díjjal ismerték el Bacher Vilmos gyémántokleveles jogász, a Bacher Ügyvédi Iroda ügyvéd tagjának munkáját. „A szakember több mint fél évszázados ügyvédi munkásságát végigkísérte a szellemi alkotások joga, a szellemi tulajdon védelme” – emeli ki a laudáció. Bacher Vilmos a magyar iparjogvédelmi kodifikációban több évtizeden keresztül vállalt részt tevékenyen, emellett közreműködött a hatályos szabadalmi és védjegytörvény előkészítésében, valamint a közelmúltban az Európai Unió jogérvényesítési irányelvének átültetésében. A Budapesti Ügyvédi Kamara 1998-ban Eötvös Károly-díjjal tüntette ki, 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét vehette át.

Szintén Jedlik Ányos-díjat kapott Beke Béla Ferenc okleveles agrármérnök, növénynemesítő, a szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. tudományos munkatársa, aki a Gabonakutató kalászos nemesítési csoportjának kutatójaként a nemesítést szolgáló kutatásokon túl témavezetőként végzi a durumbúza nemesítést a jó télállóságú és kiváló minőségű fajták előállítása érdekében. „Csaknem négy évtizedes kutatásainak és nemesítési eredményeinek meghatározó szerepe volt abban, hogy a faj termesztése meghonosodott Magyarországon és vetésterülete a piaci igényeknek megfelelően stabilizálódott” – szerepel a méltatásban. Vezető nemesítőként és társnemesítőként 29 növényfajta-szabadalommal és 18 növényfajta-oltalommal védett kalászos fajtájának a létrehozása fűződik a nevéhez.

Kitüntették Faludi Gábor jogászt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi docensét, aki értékes szakmai hozzájárulásával évtizedek óta alakítója a szellemi tulajdon területén folyó magyar szerzői jogi közös jogkezelés korszerű, európai mintákat követő alapjainak letételében. Csaknem száz publikációja jelent meg magyar és idegen nyelven az iparjogvédelem, a szerzői jog és az elektronikus kereskedelem témáiban.

Szépvölgyi János okleveles vegyészmérnök, az MTA doktora, egyetemi tanár, az MTA Természettudományi Kutatóközpont főigazgató-helyettese, az Anyag- és Környezetkémiai Intézet igazgatója munkáját is Jedlik Ányos-díjjal ismerték el. A műszaki kémia, a klórmetallurgiai kutatások, az ásványi nyersanyagok komplex hasznosítása, a plazmakémiai, környezeti kémiai, anyagtudományi kutatások, a korszerű műszaki kerámiák terén végzett kiemelkedő tudományos kutatói, fejlesztői munkát. Jelenlegi kutatási témái közt szerepel egyebek mellett a nanodiszperz porok szintézise, valamint a veszélyes anyagok átalakítása termikus plazmákban. Kiemelkedő a hidrogén hatékony és környezetbarát tárolására alkalmas fejlesztői munkája, és a növelt élettartamú humán ízületi protézisek gyártására kifejlesztett, már gyakorlatban is alkalmazott eljárása.

Jedlik Ányos-díjat kapott Török Ferenc okleveles vegyész, jogász, a vegyészeti és biotechnológiai szabadalmi szakterületért felelős ügyvezető, magyar és európai szabadalmi ügyvivő. Fő szakterülete a vegyészeti tárgyú találmányok magyar és nemzetközi szabadalmaztatása. Egyebek mellett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen (SOTE) az iparjogvédelmi továbbképzés megalapítója és első számú oktatója, az Európai Szabadalmi Ügyvivői Szervezet bírósági ügyekkel foglalkozó bizottságának alelnöke. Ebben a minőségben jelentős szerepet töltött be az egységes európai szabadalmi rendszer bírósággal, jogérvényesítéssel kapcsolatos jogszabályainak előkészítésében, véleményezésében, nemcsak a magyar, hanem a kelet-közép-európai érdekek képviselőjeként.

Honoris causa Jedlik Ányos-díjat vehetett át Gyulai József Széchenyi-díjas akadémikus, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének kutatóprofesszora, a Budapesti Műszaki és gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa.