2023 március 29

Arany: Ciprusra figyelve- biztonság bankszünnap ellen

 

Pénteken a COMEX arany 7 dollárt esett 1607 USD/uncia szintig.

ARANYVÉLEMÉNY

Az arany egy sokarcú biztonsági tartalék.

Biztonság az infláció ellen.

Biztonság a belső érték nélküli pénz leértékelődése ellen.

Biztonság akkor is, amikor a világ jelentősebb központi bankjai masszívan folytatják az alkalmazkodó pénzpolitikát és a quantitative easing (QE)  mennyiségi könnyítést.

Biztonságot jelent lassú gazdasági növekedés esetén.

Biztonság, ha leértékelődnek a részvények vagy a  kötvények.

Biztonság  a világ bizonytalanságai, a politikai és katonai események esetén.

Az arany a biztonságos menedék.

A világ azonban ezen a héten új előnyét is észrevehette.

Az arany fedezetet jelent a bankszünnap ellen, amikor nem lehet pénzhez jutni. El lehetett eddig képzelni, hogy valaki nem kapja meg a SAJÁT pénzét?

Az Európai Unióban már ez is megvalósult, Ciprus egyhetes bankszünet időszakával, 2007 óta először  a világon.

Az elmúlt 100 év során a bankszünetek viszonylag ritkán fordultak elő. Az a tény, hogy a jelenlegi válság megoldására ilyen szélsőséges intézkedések is javasolhatóvá váltak,  feltárta az Euróövezet folyamatban lévő törékenységét és  bizonytalanságát. Az tény, hogy amikor Ciprus most szembesül a bankszünet napjaival, egy évvel az unióhoz intézett segítségkérés után, mutatja az euróövezet politikai döntéshozóinak  a váratlan fejleményekre való teljes felkészületlenségét  majdnem öt évvel a válság kitörése után. Ráadásul a felkészületlenség abból az amatőrségből adódik, hogy a görög válságot (részben) a hitelezők megkopasztásával oldották meg, automatikusan hatalmas vesztességeket okozva a görögök felé nagy kitettségű ciprusi bankoknak, tehát a ciprusi válság elsősorban az unió görög megoldásának következménye. Az uniós ármánykodás másik célja a szabad, offshore pénzvilág régóta érlelt megregulázásának vágya,  drasztikusan letiporva a tulajdonhoz való jog európai alapelvét. Az egyik hibát most tehát egy hatalmas hibával próbálták elfedni, útonálló stílusban.

Az USA átélt néhány bankszünnapot a Nagy Gazdasági Világválság idején 1932-ben egyes államokban, illetve 1933-ban elszórva néhány államban 1933. márciusban, továbbá a teljes szövetségi államban négy nap hosszan.

Az elmúlt 25 év  pénzügyi történelmében csupán Latin Amerikában voltak bankszünnapok, például Argentínában 1989-ben és újra 2001-ben, Ecuador (Ekvádor)-ban 1999-ben, Uruguayban 2002-ben, és Brazíliában 1990-ben. A bankszünnap tehát nagyon ritka válasz pénzügyi és bankválságok esetében.

 Stratégia lehet, hogy valaki vagyona egy bizonyos hányadában fizikai aranyat tart,  hogy ne csak a modern társadalom elterjedt eszközeként  papír – és elektronikus eszközökben legyen a befektetés, hanem valamennyit kézhez állóan fizikai formában is birtokol.

Ez a ciprusi válság legfőbb tanulsága számunkra.

 Aranyártáblázat

Napi aranygrafikon

Heti aranygrafikon

Havi aranygrafikon

Negyedéves aranygrafikon

EUR/USD devizapáros alakulása