2023 március 21

Adatvédelem: tökéletes biztonságot nyújt a crowdsourcing

Az innovatív fejlesztések, a távoli elérhetőség térhódításával egyre komolyabb adatvédelmi és adatbiztonsági kihívásokkal szembesülnek az IT- és internetes megoldások területén működő cégek. Mindez igaz globálisan is, Magyarországon pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) év eleji felállítása jelezte egy új korszak kezdetét. Az új hivatal ugyanis igen komolyan ellenőrzi a cégek adatkezelési gyakorlatát, és az utóbbi hónapokban meg is születtek az első, százezres, sőt milliós nagyságrendű bírságok. Kiemelkedően fontos tehát, hogy az adatvédelmi szabályoknak tökéletesen megfelelő megoldásokat válasszunk. A szigorodó jogszabályi elvárások, az adatvédelmi rendelkezések változásai komoly feladatot jelentenek az online vállalkozások, így a felhőalapú munkaszervezéssel, kiszervezéssel foglalkozó cégek számára is. A profi távmunka rendszerek üzemeltetői éppen ezért nem elégedhetnek meg egyszerű megoldásokkal, a távmunkát keresők gyors online regisztrációjával, hanem minden munkavállalóval részletes, mindkét fél által aláírt megbízási szerződést kötnek.

„A tömeges kiszervezés, az úgynevezett crowdsourcing esetében a megbízói oldalról az adatbiztonsági elvárások a személyes adatok védelménél is erőteljesebbek. A távoli munkavállalók által feldolgozott dokumentumokat, adatokat maximális biztonsággal kell kezelnünk és tárolnunk” – említi a legfontosabb elvárások egyikét Faragó Péter, az otthonrol.hu oldalt üzemeltető Skawa Innovation alapítója és társtulajdonosa. Éppen ezért a hatékony és professzionális crowdsourcing rendszer egy-egy nagy volumenű megbízást automatikusan egységnyi részekre darabol, és online kapcsolaton keresztül random osztja szét a már korábban „beiskolázott” munkavállalók között. Ezzel teszi lehetővé a feladat párhuzamos végzését annyi munkavállaló által, amennyit az aktuális megbízás indokol. Ekkora dolgozói létszám folyamatos foglalkoztatása – az adott feladat egyszeriségét figyelembe véve – hatalmas és felesleges költségeket emésztene fel a munkáltató oldalán. Tipikusan ilyen megbízások lehetnek hang- vagy videóanyagok felismerése, legépelése, űrlapadatok feldolgozása, internetes linképítés, adatbázis-építés vagy termékek kategorizálása. Ide sorolhatóak az online telefonszolgáltatásra épülő, otthonról számítógép segítségével végezhető alap telemarketinges feladatok is.

A minőségbiztosítási és adatbiztonsági szempontokat azonban csak egy olyan crowdsourcing rendszer képes érvényesíteni, amely a munkafolyamat minden szakaszában világossá teszi a felelősségi viszonyokat. Az otthonrol.hu-nál a megfelelő minőségről a „bedolgozók” előválogatása és szigorú vizsgáztatása, valamint az erre külön kiképzett, belső munkavállalók által végzett automatikus és folyamatos lektorálás gondoskodik. A rendszer a hibaminimalizálást is lehetővé teszi azáltal, hogy felhívja a figyelmet a korábban hibát elkövető munkavállalók fokozottabb ellenőrzésére, valamint adott esetben lehetővé teszi azonnali kizárásukat is.

Az otthonrol.hu által kínált megoldás a munkaszervezés teljes folyamatát felöleli: a munkavállalók jelentkezésétől és vizsgáztatásától a megbízások elemekre bontásán, a munkavállalók értesítésén, az automatikus összefűzésen, a minőségbiztosításon és lektoráláson keresztül, a pénzügyi elszámolások, a teljesítés és a bérszámfejtés munkáltatók felé történő biztosításáig.

A külső támadásokat a szigorú számítástechnikai védelem, az online felület zártsága hárítja el, míg a rendszeren belül a nagyobb feladatok apró részekre bontásával érhető el az információk bizalmas kezelése. A feladatokat ugyanis a rendszer olyan apró elemekre tagolja, hogy az egyes munkavállalóknak kiküldött anyagok önmagukban értelmezhetetlenek, így nem jelentenek kockázatot a megbízó számára. Egy fontos, bizalmasan kezelendő kérdőív esetében például lehetőség van arra, hogy egy-egy munkavállaló csak egyetlen kérdésre adott válaszokat dolgozzon fel, így lehetősége sincs arra, hogy rálásson a felmérés egészére, a válaszadók körére vagy a többi válaszra. Tehát egy zárt crowdsource rendszer a gyakorlatban magasabb szintű adatbiztonságot és minőséget biztosít, mintha a megbízó saját, távmunkában alkalmazott munkatársaival dolgoztatná fel az üzletileg kényes adatokat.