2024 május 30

A hiány 851,2 milliárd forint

Az államháztartás központi alrendszerén belül a központi költségvetés 179,1 milliárd forintos deficittel, az elkülönített állami pénzalapok 5,6 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig közel 44 milliárd forintos szufficittel zártak idén júliusban. Tavaly júliusban az államháztartás – önkormányzatok nélküli – központi alrendszerének többlete júliusban 80,2 milliárd forint volt, 2012 első hét hónapjában a pénzügyi mérleg deficitje 437,5 milliárd forintot tett ki, ez az éves előirányzat 76 százalékának felelt meg.

A NGM közleménye kiemeli: a 2012. és a 2013. év összevetésekor figyelembe kell venni, hogy néhány adónemből származó bevételi előirányzat csökkent, bizonyos adónemek megszűntek, illetve módosultak, másrészt új adónemeket vezettek be. Ezenkívül a szervezeti változások következtében a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak idei évi alakulásában kiemelt szerepet játszanak a 2012. május 1-jétől, valamint a 2013. január 1-jétől átvett önkormányzati intézmények, továbbá április 1-jétől a volt nonprofit egészségügyi gazdasági társaságok kiadásai.

A központi költségvetés július végi bevételei az előző év azonos időszakához képest közel 275 milliárd forinttal nagyobb összegben teljesültek, egyes adóbevételek – a személyi jövedelemadó, a regisztrációs adó, valamint az illetékbevételek – előző évet meghaladó befizetései, az idén bevezetett új adónemekből befolyt bevételek, valamint a központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok magasabb összegű bevételei miatt. Emellett nőttek az állami vagyonnal kapcsolatos befizetések és az egyéb bevételek is.

A központi költségvetés július végi kiadásai mintegy 826 milliárd forinttal magasabb összegben teljesültek, mint az elmúlt év azonos időszakában, elsősorban a költségvetési szervek és szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásainak – az intézményi struktúraváltással összefüggő – nagyobb összegű teljesülése miatt. (A 2013. évben már központi kiadásként jelentkeznek az átvett egészségügyi, szociális és egyéb intézmények kiadásai, valamint a köznevelésben a pedagógusok illetménye.) Ezenkívül meghaladták az előző évi kifizetéseket az egyedi és normatív támogatások, a közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása, a lakásépítési támogatások, a kezességérvényesítések, az egyéb kiadások és az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások is.

A központi büdzsé az idei első hét hónapban 1093,3 milliárd forint hiányt mutatott, 5376,6 milliárd forint bevétel és 6469,9 milliárd forint kiadás egyenlegeként. A kamatkiadások 2013. július végén 715,6 milliárd forintot tettek ki, 40,4 milliárd forinttal kevesebbet, mint az előző év megfelelő időszakában, a kamatbevételek pedig 70,9 milliárd forintos szintet értek el, 7,1 milliárd forinttal kevesebbet az előző évinél. A nettó kamatkiadás 644,8 milliárd forint volt, összességében 33,3 milliárd forinttal kedvezőbb az előző év azonos időszakához képest. A társadalombiztosítási alapok 2013. január-júliusi 180,0 milliárd forintos szufficitje a Nyugdíjbiztosítási Alap mintegy 121,6 milliárd forintos, valamint az Egészségbiztosítási Alap 58,4 milliárd forintos többletéből tevődik össze. 2012. július végén a tb-alapok együttes többlete 19,0 milliárd forintot tett ki.

különbség elsősorban bevételi oldalon jelentkezett, az előző évinél magasabb összegben teljesültek többek között a Nyugdíjbiztosítási Alap szociális hozzájárulási adó- és járulékbevételei, az egészségügyi hozzájárulások, valamint az Egészségbiztosítási Alap költségvetési támogatásai, térítései is. Ez utóbbi jogcím 2013-tól már a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulásokat is tartalmazza. Az elkülönített állami pénzalapok első hét havi 62,1 milliárd forintos többlete az előző év azonos időszakához képest kedvezőtlenebb lett. Az alapok összes bevételei 17,6 milliárd forinttal alacsonyabban, kiadásai pedig 6,3 milliárd forinttal magasabban teljesültek az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A bevételek közül a Nemzeti Foglalkoztatási Alap szakképzési hozzájárulás bevételéből folyt be kevesebb, ezenfelül az alap a szociális hozzájárulási adóból az idén már nem részesül. A kiadások közül elsősorban a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Start-munkaprogram teljesítése – az előirányzatnak megfelelően – alakult magasabb összegben. Továbbá a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap és a Nemzeti Kulturális Alap idei kiadása is nagyobb összegben teljesültek.