2023 december 07

A globalizáció egyszerre kihívás és lehetőség az unió számára

Az előnyök egyenlőtlensége

A bizottsági közlemény szerint a globalizáció rendkívüli módon kedvez az uniónak, azonban számos kihívást is támaszt. Az EU-n belül a globális kereskedelem fellendíti a gazdasági növekedést, és minden egymilliárd eurónyi további export 14 ezer munkahely teremtését támogatja. Aláhúzták, az előnyök nem automatikusak, és nem egyenlően oszlanak meg a tagállamok és a polgárok körében.

[extracode type=”ad” id=”in_post_trendextra” data=”103″]

Mivel egyes szomszédos, unión kívüli országban nincsenek az európaihoz hasonló foglalkoztatási, környezetvédelemi vagy a biztonsági normák, az európai vállalkozások kizárólag az ár alapján kevésbé képesek versenyezni külföldi partnereikkel. Ez üzembezárásokat és a munkahelyek elvesztését idézi elő vagy leszorító hatást gyakorol a munkavállalói bérekre és a munkafeltételekre.

A szöveg szerint az EU-nak arra kell törekednie, hogy megfelelően ossza el a globalizáció előnyeit a tagállamokkal, a régiókkal, valamint a nemzetközi partnerekkel és más érdekeltekkel együttműködve. A külső fellépéseket illetően a dokumentum elsősorban a közös szabályokon és közös menetrenden alapuló, fenntartható globális rend kialakításának szükségességét hangsúlyozza.

Lehetséges opciók

Az EU ösztönözhetné például az egyenlő versenyfeltételek létrehozására irányuló új szabályok kialakítását az olyan káros és tisztességtelen magatartások, mint az adókijátszás, a kormányzati támogatások vagy a szociális dömping elleni fellépés révén.

[extracode type=”ad” id=”in_post”]

A belső fellépéseket illetően a dokumentum olyan eszközöket javasol, amelyek szilárd szociális politikák, valamint az egész életen át tartó oktatási és képzési támogatás biztosítása révén védik a polgárokat és erősítik szerepvállalásukat.

A negatív hatások enyhítéséhez ugyanakkor hozzájárulhatnak az uniós strukturális alapok, amelyek támogatást biztosítanak a kiszolgáltatott helyzetben lévő régiók számára, vagy az elbocsátott munkavállalóknak segítenek újra munkába állni.