2024 május 29

DM-KER – IPO, osztalék, visszavásárlás

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955; a továbbiakban „Társaság”) a következő sajtóközleményt teszi közzé:

A Társaság 2019. év végén kb. 1 milliárd forintos, sikeres zártkörű tőkeemelést hajtott végre és ezzel a tranzakcióval megjelentek a belföldi intézmények a tulajdonosi szerkezetében. A DM-KER Nyrt. rendkívül fontosnak tartja, hogy a tőzsdei jelenlét során egészséges tulajdonosi szerkezet alakuljon ki, aminek meghatározó szereplői úgy a hazai intézmények, mint a lakossági befektetők és később a nemzetközi befektetők egyaránt. A Társaság soron következő lépésével elsősorban a kisbefektetői számát szeretné jelentős mértékben növelni.

A tőzsdei likviditás javítása és a tervezett stratégiai célok megvalósításához nyilvános részvénykibocsátás keretében (IPO) kíván tőkét bevonni a DM-KER. A kibocsátásról a Társaság közgyűlése már márciusban határozott, de a szeptember végi közgyűlésen ismételten meg kívánja erősíteni a döntést a tervezett struktúra részleteinek ismeretében. A nyilvános kibocsátás lebonyolításához szükséges egyik legfontosabb lépésként, a Társaság 2020.szeptember 2-án benyújtotta a Tájékoztatóját a Magyar Nemzeti Bankhoz jóváhagyásra.

A tervezett kibocsátásra várhatóan október közepén, minimum 300 millió és maximum 500 millió forintos nagyságrendben kerülne sor. Az allokációban preferáltak lesznek a természetes személyek, hogy minél nagyobb számú magánbefektető jelenjen meg a Társaság tulajdonosi struktúrájában.
Jegyzéseket a tervezet szerint 38 – 42 forint/részvény ársávban fogadna majd el kibocsátó.

A tervezett kibocsátás egyik különlegessége, hogy a Kibocsátó a magánszemélyektől érkező jegyzések esetében, személyenként maximum 30.000 darabig és 38,- Ft/részvény áron visszavásárlási kötelezettséget vállal. A visszavásárlásra 1 éves időtávon, az előzetes tervek szerint – 2021. október második felében egy meghatározott napon – és csak ezen az adott napon – lesz majd lehetőség.

A COVID helyzetre tekintettel a jegyzés a Társaság Kijelölt Tanácsadója, a Random Capital on-line rendszerén keresztül valósulna meg, A jegyzésben való részvétel feltétele – természetes személyek esetében – hogy számlával (ügyfél, TBSz) rendelkezzenek a forgalmazónál. A Random Capital Üzletszabályzata alapján a számlanyitás ingyenes és a számla tartásának sincs költsége. Természetesen a jegyzést és allokációt követően az ügyfelek szabadon transzferálhatják részvényeiket.

A Társaság Igazgatósága – a 2020 március 16-án tartott Közgyűlésén hozott döntésnek megfelelően – a 2019 évi eredmények után a Közgyűlés által jóváhagyott osztalék kifizetésének kezdő napját 2020. december 2-ben határozta meg. Az osztalék mértéke 1,90 forint/részvény és minden, a fordulónapon, azaz 2020. november 25- én a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes jogosult lesz az osztalékra.

Az osztalékfizetés lebonyolítása a tervek szerint a KELER Zrt. közreműködésével fog megvalósulni, aminek a részleteiről a Társaság részletesen tájékoztatja majd befektetőit az elkövetkező időszakban.

Összefoglalóan elmondhatjuk tehát, hogy Társaság a hazai piacon egy meglehetősen új konstrukcióval – on-line jegyzés, preferált magánbefektetők, visszavásárlási kötelezettség vállalása előre meghatározott mértékben – jelenik meg a tőkepiacon, várhatóan 2020 október második felében. A teljes struktúra részletesen megismerhető lesz a Tájékoztatóban, amelyet a felügyeleti jóváhagyást követően a befektetők elérhetnek a közzétételi helyeken és a Társaság honlapján (www.dmker.hu).

A Társaság további tervei között szerepel, hogy részvényeit átvezesse a BÉT Xtend piacról a BÉT Standard kategóriájába 2021 év során. Ennek előkészítését és a Standard kategória követelményeinek való megfelelésre való felkészülést megkezdte a Társaság vezetése.

A Társaság 2020. szeptember 1-én tette közzé első féléves jelentését, ami elérhető a Társaság honlapján(https://befektetoknek.dmker.hu/images/Feleves_jelentes.pdf) valamint a Társaság további közzétételi felületein. A féléves jelentés szerint a Társaság jól reagált a COVID helyzetre és az előző év első félévéhez képest is 15%-kal növelte árbevételét, illetve 3%-kal az EBITDA-ját. A járvány okozta kihívásokra reagálva, az értékesítési tevékenység zavartalanágának biztosítása érdekében a Társaság növelte készleteit, ami az EUR árfolyamok jelentős változása mellett (kb. 10% forint gyengülés) átmenetileg az adózás előtti nyereség csökkenését okozta.