Hatályba lépett az agrárkamarai törvény, így augusztus 1-jétől kötelező a kamarai tagság minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet számára, amely a törvény meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat.

A törvény előírja, hogy az agrárkamarai tagságra kötelezettek a jogszabály hatályba lépését követő 60 napon belül kötelesek bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és 5.000 forint egyszeri kamarai hozzájárulást – regisztrációs díjat – kell fizetniük – olvasható a tájékoztatóban.

A megalakuló kamarai szervezet 400 ezresre becsült tagságával felváltja fel a jelenlegi, mintegy 10 ezres össztagságú megyei és országos agrárkamarákat. Az elődszervezetek a törvény szerint általános jogutódlással beolvadnak az új agrárkamarába, annak megalakulásával egy időben.

Az agrárminiszter a kamarai választásokig tartó időszakra 21 tagú átmeneti elnökséget nevezett ki. Az átmeneti elnökség jogfolytonosan átveszi a jelenlegi megyei agrárkamarák és az országos kamara irányítását, ezek valamennyi választott tisztségviselőjének mandátuma az átmeneti elnökség kinevezésével megszűnik.

Az átmeneti elnökség feladata az új választások előkészítése, a választási szabályok kidolgozása az “egy tag-egy szavazat” elve alapján, a tagnyilvántartási rendszer létrehozása, a választói névjegyzék összeállítása, az új kamara alapszabály-tervezetének megalkotása.

A választások időpontját a vidékfejlesztési miniszter tűzi ki, de a jogszabály szerint az új köztestületnek legkésőbb 2013. március 31-ig meg kell alakulnia.