A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2022 II. negyedévében 6,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző negyedévhez mérten 1,0, az előző év azonos időszakához képest 6,5%-kal emelkedett. 2022 I. félévében a gazdaság teljesítménye 7,3%-kal  meghaladta az előző év azonos időszakit.

2022 II. negyedévében:

 • A GDP volumene 6,5%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. A második becslés nyers volumenindexe az első becslésben közölt II. negyedévi adathoz viszonyítva nem változott.

Termelési oldal:

 • Az ipar teljesítménye 3,9, ezen belül a feldolgozóiparé 4,5%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékben a villamos berendezés gyártása, illetve az élelmiszeripar növekedése járult hozzá az ipar bővüléséhez. Az építőipar hozzáadott értéke 0,4%-kal nőtt, a mezőgazdaságé a súlyos aszály következtében 35,5%-kal csökkent az előző év azonos időszakához mérten.
 • A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 10,5%-kal nagyobb lett. A legerőteljesebb növekedés a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (46,2%), a szállítás, raktározás (20,9%), valamint a művészet, szórakoztatás, szabadidő, egyéb szolgáltatás (20,8%) nemzetgazdasági ágban történt. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység, illetve az információ, kommunikáció hozzáadott értéke egyaránt 13,4%-kal nőtt. A kereskedelem hozzáadott értéke 9,1%-kal emelkedett. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 6,4%-kal bővült. A közigazgatás hozzáadott értéke 0,5, a humánegészségügyi, szociális ellátásé 13,6%-kal növekedett. Az oktatás teljesítménye 5,4%-kal emelkedett.
 • A bruttó hazai termék 2022. II. negyedévi, 6,5%-os növekedéséhez a szolgáltatások 5,7, az ipar 0,9 százalékponttal járult hozzá. A szolgáltatásokon belül leginkább a kereskedelem, gépjárműjavítás, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás növelte a GDP-t (1,3 százalékponttal). A növekedést 1,1 százalékponttal fékezte a mezőgazdaság teljesítményének csökkenése, az építőiparnak pedig ezúttal nem volt érdemi hatása a GDP volumenváltozására.

Felhasználási oldal:

 • A háztartások tényleges fogyasztása 9,4%-kal emelkedett az előző év azonos időszakihoz képest. A tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 10,1%-kal nőtt. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 11,4%-kal nagyobb lett az egy évvel korábbinál. A hazai fogyasztási kiadások volumene a tartósság szerinti csoportok mindegyikében növekedett, a szolgáltatásoké 15,6, a féltartós termékeké 13,7, a tartósaké 11,6, a nem tartósaké 6,7%-kal.
 • A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 6,2, a közösségi fogyasztásé 0,3%-kal nagyobb lett. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 6,1%-kal emelkedett.
 • A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 7,9%-kal nőtt.
 • A bruttó állóeszköz-felhalmozás a II. negyedévben 6,1%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. A gép- és berendezésberuházások volumene nagyobb mértékben nőtt, mint az építési beruházásoké. A beruházásokból legnagyobb arányban részesülő nemzetgazdasági ágak közül a feldolgozóiparban és az ingatlanügyletek esetén jelentősen emelkedett, a szállítás, raktározás területén visszaesett a fejlesztések volumene.
 • A bruttó felhalmozás az egy évvel korábbinál 2,4%-kal nagyobb lett.
 • A fogyasztási és a felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás a II. negyedévben összességében 6,2%-kal bővült.
 • A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában – folyó áron – 333 milliárd forintos passzívum keletkezett. Az export volumene nagyobb mértékben (7,6%-kal) bővült, mint az importé (7,3%). A külkereskedelem mintegy 85%-át kitevő áruforgalomban mind a kivitel, mind a behozatal 4,4%-kal nagyobb lett az egy évvel korábbinál. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve a turizmust is) exportja 23,4, importja 26,9%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.
 • A bruttó hazai termék 2022. II. negyedévi, 6,5%-os növekedéséhez a végső fogyasztás 5,4, a bruttó felhalmozás 0,7 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 0,3 százalékponttal növelte a gazdasági teljesítményt.

2022 II. negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján:

 • A gazdaság teljesítménye 1,0%-kal növekedett.
 • A termelési oldalon a szolgáltatások hozzáadott értéke 2,4, az iparé 1,0%-kal nőtt, a mezőgazdaságé 33,6, az építőiparé 2,8%-kal csökkent.
 • A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadásának volumene 1,8, a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatásoké 1,1, a közösségi fogyasztásé 0,3%-kal emelkedett. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 0,2%-kal nőtt. A külkereskedelemben az export volumene 1,5, az importé 0,5%-kal bővült.