Az OTP-csoport a vártnál jobb eredménnyel zárta a második negyedévet, 121,8 milliárd forint konszolidált adózás utáni eredményt könyvelt el, ami 31 százalékkal magasabb az előző negyedévinél, és 55 százalékkal az egy évvel korábbinál.

Az OTP Bank Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján az idözi pénzügyi beszámolásiodik negyedévben 128,9 milliárd forint volt, 10 százalékkal jobb az előző negyedévinél, és 57 százalékkal magasabb az egy évvel ezelőttinél.

Az adózott eredmény nagyságát a jelentés szerint a változatlanul alacsony kockázati költségek, továbbá a javuló
költséghatékonyság és portfólió-minőség alakította.

Az elemzők a bank által készített konszenzus szerint 114 milliárd forintos konszolidált számviteli adózott eredményt,
illetve éves összevetésben 45 százalékkal nagyobb, 118,9 milliárd forintos konszolidált adózás utáni eredményt vártak korrekciós tételek nélkül.

A bankcsoport első félévi konszolidált korrigált adózott eredménye 246,3 milliárd forint volt, ami az előző év hasonló
időszakát több mint kétszeresen meghaladja, 116 százalékos növekedés éves összevetésben.

Közölték: a külföldi leánybankok eredmény-hozzájárulása a féléves korrigált profiton belül 51 százalékot képviselt, éves
összevetésben 6 százalékponttal javult. Minden külföldi leánybank nyereséges volt, a legnagyobb mértékű negyedéves javulás a bolgár, horvát, szlovén, román, illetve a Merkantil Csoportnál volt – ismertette a távirati iroda.

Az első fél évben a csoport egészét tekintve a folyamatokalapvetően pozitívan alakultak. A járvány esetleges 4. hulláma
óvatosságra int, a várható makrogazdasági hatás azonban a jelenlegi előrejelzések alapján lényegesen kisebb lehet – közölték.

Az OTP menedzsment elkötelezett az osztalékfizetés mellett, ami magában foglalja a 2019-es és a 2020-as év után szabályozói kérésre felfüggesztett, de a szavatoló tőkéből már levont 119 milliárd forint osztalék kifizetését is. Az első fél év után a levont 42 milliárd forintnyi osztalék nem tekinthető indikációnak a menedzsment részéről a 2021. év után kifizetendő éves osztalékról – írták.

A menedzsment szerint a teljesítő (Stage 1+2) hitelállományok az év egészében 10 százalékot meghaladó ütemű növekedése valószínűsíthető árfolyamszűrten, amennyiben folytatódnak az első félévben tapasztalt kedvező tendenciák.

Az OTP-csoport összes bevétele 9 százalékkal nőtt, 617,6milliárd forintot tett ki az első fél évben. A második negyedéves 316,4 milliárd forint bevétel 5 százalékos növekedés az előző negyedévhez, illetve 11 százalékos bővülés az egy évvel korábbihoz képest.

A nettó kamatbevétel 5 százalékos növekedéssel meghaladta a 413 milliárd forintot az első hat hónapban. A második negyedévben 210,5 milliárd forint lett, 4 százalékkal több az előző negyedévinél, és 8 százalékkal az egy évvel korábbinál. A nettó díjak és jutalékok csaknem 152 milliárd forintot tettek ki, ez 12 százalékkal több az előző félévinél. A második negyedévben meghaladták a 80,2 milliárd forintot, ami negyedéves összevetésben 12 százalékos, évesben pedig 21 százalékos növekedésnek felel meg.

A működési kiadások gyakorlatilag stagnáltak 310 milliárd forinton. Mindennek hatásaként a második negyedévi működési eredmény 160,5 milliárd forint lett, 9 százalékkal nagyobb az előző negyedévinél, és 23 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál. A féléves működési eredmény 19 százalékkal 307,4 milliárd forintra nőtt.

A bank mérlegfőösszege 24 550 milliárd forintra emelkedett, negyedéves szinten 1 százalékkal, éves szinten 13 százalékkal bővült.

Az ügyfélhitelek nettó értéke 14 065 milliárd forintot tett ki, az ügyfélbetétek pedig 18 258 milliárd forinton álltak – mindkétesetben árfolyamszűrten – a fél év végén. A csoport nettó hitel/betét mutatója 2 százalékponttal 77 százalékra mérséklődött az első hat hónapban.

A jelentés szerint az első fél évben 31 milliárd forintnyi korrekciós tétel terhelte a számviteli eredményt (adózás után),
melyből 7,2 milliárd forint a második negyedévben jelentkezett. Ezen belül 5,6 milliárd forint a Magyarországon 2021. szeptember 30-ig meghosszabbított törlesztési moratórium várható egyszeri eredményhatása soron az OTP Core és Merkantil csoportot érintően, adózás után.

2021. június 30-án a bankcsoport bruttó likviditási tartaléka8,6 milliárd eurónak megfelelő volt.

Az OTP részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában kereskednek. A szerdai zárásra a részvények ára 200 forinttal, 16 650 forintra erősödött, forgalmuk 5,3 milliárd forintot tett ki. Az utóbbi egy évben a legmagasabb árfolyamuk 17 025 forint, a legalacsonyabb 8870 forint volt.