2024 május 27

ZWACK Nyrt.- Közzététel a Ptk. 3:272.§ (3) bekezdésének a) pontja alapján

Közzététel a Ptk. 3:272.§ (3) bekezdésének a) pontja alapján


A Zwack Unicum Nyrt. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:272.§
(3) bekezdés a) pontja alapján ezúton közzéteszi a Társaság 2023. június 28-i éves rendes
közgyűlése (CAPS COAF: GMET HU20230430011285) összehívásának időpontjában, 2023.
május 26-án meglévő részvények számára és szavazati jogok arányára vonatkozó összesített
adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket:

RészvénysorozatKibocsátott
részvény
darabszám
Szavazati
jogra jogosító
részvények
darabszáma
Részvényenkénti
szavazati
jog
Saját
részvények
száma
Összes
szavazati
jog
száma
Összes
szavazati
jog aránya
(%)
„A” sorozatú
(törzsrészvény)
2 000 0002 000 000102 000 000100%
„A” sorozatú
(visszaváltható
likvidációs
elsőbbségi
részvény)
35 00000000%