2024 május 26

Megakrán – Rendkívüli tájékoztatás

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a KÉSZ Holding Zrt. (székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 6.) a mai napon, 2021. augusztus 3-án nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot juttatott el a Társaság részére arról, hogy amennyiben a MEGAKRÁN Nyrt. zártkörű alaptőke-emelésről határozna, úgy legfeljebb 193.000.000 db 1.- Ft névértékű és 6.- Ft kibocsátási értékű, új kibocsátású dematerializált törzsrészvény átvételét vállalná összesen 1.158.000.000 Ft pénzbeli hozzájárulás ellenében.

A KÉSZ Holding Zrt. a Társaság felé jelezte, hogy a fenti szándéknyilatkozatát követően kezdeményezi, hogy a KÉSZ Holding Zrt. döntéshozó szerve határozzon arról, hogy a fentiek szerinti előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot juttasson el a KÉSZ Holding Zrt. a Társaság felé.  A Társaság amennyiben kézhez kapja a KÉSZ Holding Zrt-nek a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatát, úgy megteszi majd a tőkeemeléshez szükséges lépéseket.

A KÉSZ Holding Zrt. továbbá vizsgálja egy hosszútávú együttműködés lehetőségét és egy esetleges feltételes alaptőke-emelés kezdeményezését (átváltoztatható kötvény). Ennek részleteiről később fogja a Társaságot értesíteni, hogy azt a Társaság is érdemben megfontolás tárgyává tudja tenni.