2024 június 18

MEGAKRÁN Nyrt.- Tájékoztatás vezető állású személy részvény-darabszámának változásáról

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060
Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-
001492; a továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket,
hogy Vitkovics Péter a MEGAKRÁN Nyrt. Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának elnöke
értesítette a Társaságot arról, hogy 2023. november 20-i értéknappal 250.000 darab MEGAKRÁN
Nyrt. törzsrészvényt értékesített tőzsdei forgalomban.
Fenti tranzakció következtében Vitkovics Péter MEGAKRÁN Nyrt. törzsrészvényeinek száma
18.000.000 darabról 17.750.000 darabra változott.