2024 július 24

MEGAKRÁN Nyrt.- Tájékoztatás vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletről

A Megakrán Nyrt. tájékoztatása az alábbi linken érhető el: Rendkívüli tájékoztatás

ÉPDUFERR Nyrt.- Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági Jelentés

Az Épduferr Nyrt. FB és AB jelentése az alábbi linken érhető el: FB és AB jelentés

ÉPDUFERR Nyrt.- Közgyűlési meghívók, Közgyűlési előterjesztések

Az Épduferr Nyrt. közgyűlési meghívói, illetve Közgyűlési előterjesztése az alábbi linken érhetők el: Közgyűlési meghívó 2024.08.15. Közgyűlési meghívó 2024.08.23. Közgyűlési előterjesztések

MEGAKRÁN Nyrt.- Tájékoztatás MRP Szervezettel kapcsolatban

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10- 001492; a továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Székesfehérvári Törvényszék a 2024. július 11-én kelt és a Társaság által július 12-én kézhez vett, 26.Pk.60.140/2019/25. számú végzésével elrendelte a MEGAKRÁN Munkavállalói […]

DM-KER Nyrt.- Tájékoztatás cégbírósági változásbejegyzésről/Alapszabály

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a 2024. április 29-i rendes közgyűlés cégjegyzéket érintő határozatainak megfelelően a hatályos Alapszabály keltére, igazgatósági tagok törlésére és igazgatósági tag bejegyzésére, felügyelőbizottsági tag törlésére és felügyelőbizottsági tagok bejegyzésére, valamint munkavállaló képviseleti jogának törlésére vonatkozó cégadat változásokat a […]

NAVIGATOR Nyrt.- Tájékoztatás új részvények jegyzésének előzetes megállapításáról

A Navigator Nyrt. dokumentuma az alábbi linkeken érhetők el: Részvényjegyzés lezárulta

ÉPDUFERR Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413,a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a Társaság részvényeihezkapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról a 2024. június 30-i állapot szerint: A Társaság alaptőkéje, részvényei: Részvénysorozat Névérték(Ft/db) Darabszám Össznévérték (Ft) „A” sorozat (ÉPDUFERR Nyrt. törzsrészvény)ISIN: HU0000190855 10 […]

DM-KER Nyrt. – Alaptőke nagysága és szavazati jogok száma

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2024. június 30-i állapot […]

ZWACK Plc.- Dividend payment

Informations about Zwack Plc’s dividend payment can be found on the page below: Dividend payment

ZWACK Nyrt.- Osztalékfizetés

A Zwack Nyrt. osztalékfizetésével kapcsolatos információk az alábbi oldalon érhetők el: Osztalékfizetés

1 2 3 75