2024 július 23

Távhő – Hatalmas beruházás a hálózat felújításába

Az Energiaügyi Minisztérium (EM) javaslatait elfogadva három magyarországi energetikai programot támogat az Európai Bizottság közelmúltban meghozott döntése szerint az uniós Modernizációs Alap. A tárca kezdeményezéseinek jóváhagyásával egyidejűleg már ki is fizettek közel 30 milliárd forint forrást a fejlesztésekre – jelentette be csütörtöki közleményében a minisztérium.

A távhőrendszer megújítását, zöldítését szolgáló két kiírás és az energiaközösségek létesítését ösztönző pályázat várhatóan idén ősszel jelenik meg. A programok összesen mintegy 100 milliárd forint beruházással járulnak hozzá a megújuló energiaforrások fokozott hasznosításához, a klímasemlegességi vállalások teljesítéséhez. A minisztérium kiemelte, hogy a legnagyobb forrásmennyiség, a hazai önrészt is beleértve mintegy 50 milliárd forint a távhőtermelők zöld technológiákra való átállását mozdíthatja elő. A felülvizsgálat alatt álló Nemzeti Energia- és Klímaterv a hatályos 21 százalék helyett 29 százalékos megújuló részarány elérését célozza meg 2030-ra a végsőenergia-felhasználásban.

A tervezett program a meglévő rendszerek megújuló forrásra (például földhőre vagy biomasszára) váltása mellett az elszigetelt távhőhálózatok összekapcsolását, innovatív, digitális megoldások alkalmazását is támogathatja. A másik távhős pályázat hozzávetőleg mintegy 44 milliárd forint értékben tehet lehetővé elsősorban energiahatékonysági fókuszú fejlesztéseket az ágazatban. A rendszerek hazai hővesztesége az uniós átlag szintjén alakul, 10-12 százalékos.

A program

Az előkészületben lévő program a csővezetékek rekonstrukcióján, szigetelésén túl az elosztórendszer (például hőcserélők) és a fogyasztókat közvetlenül kiszolgáló hálózatrészek korszerűsítését is szolgálhatja. Akár új vezetékszakaszok kiépítéséhez is hozzájárulhat, ha azok közvetlenül a megújuló hőtermelés beillesztéséhez szükségesek. Az előirányzott beavatkozások révén a hálózati hő- és vízveszteség még alacsonyabb szintre szorításával, a meglévő hőtermelés bővítése nélkül javítható a kapacitások kihasználtsága és a végfelhasználók kiszolgálásának színvonala – ismertette az EM.

További 5 milliárd forint juthat az újabb energiaközösségek kialakításának ösztönzésére. A saját célra megtermelt villamos energia helyi felhasználása csökkenti az áramhálózat terhelését és a közüzemi költségeket. A vállalkozások, költségvetési és non-profit szervezetek együttműködései megkönnyíthetik az időjárásfüggő megújulók rendszerbe integrálását. A pályázati feltételek szerint a megtermelt energia legalább kétharmadát az energiaközösségeken belül kell hasznosítani. A 3-8 megawattnyi új zöldenergia-termelési kapacitás létesítésével előálló tiszta áram helyi felhasználását legalább 50 energiatároló és 50 töltőpont telepítése alapozhatja meg – részletezte a minisztérium közleménye.

Az Energiaügyi Minisztérium megkezdte a már megítélt, átutalt források kiosztását célzó pályázati konstrukciók részleteinek kidolgozását. A megvalósuló beruházások hozzásegítik Magyarországot a megújuló energia részarányára, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó vállalásai teljesítéséhez. A tervezett fejlesztések a kormányzati, szakpolitikai törekvésekkel összhangban érdemi előrelépést hoznak a hazai ellátásbiztonság erősítésében és az importkitettségek mérséklésében – olvasható az energetika tárca közleményében.