2024 július 18

A WTO-hoz fordul az unió a faanyagexport korlátozásának ügyében

A bizottsági közlemény szerint az orosz exportkorlátozások az egyes faipari termékekre kivetett vámok jelentős emelésében, valamint a faipari termékek kivitelét lebonyolító határátkelőhelyek számának drasztikus csökkentésében nyilvánulnak meg. A konzultáció megindítását az Európai Unió szerint az indokolta, hogy az orosz korlátozások rendkívül hátrányosak az Oroszországból származó exportra támaszkodó uniós fafeldolgozó ipar számára, és jelentős bizonytalanságot okoz a faipari termékek nemzetközi piacán – adta hírül a távirati iroda.

Az EU azóta, hogy Moszkva 2020 októberében bejelentette ezeket az intézkedéseket, többször is párbeszédet folytatott Oroszországgal, amelyek azonban nem vezettek eredményre. A korlátozó intézkedések 2022 januárjában léptek hatályba. Emlékeztettek: Oroszország a WTO keretében kötelezettséget vállalt arra, hogy bizonyos exportmennyiségek esetén legfeljebb 13 százalékos, illetve 15 százalékos vámot alkalmaz. Az érintett vámkontingensek visszavonásával Oroszország jelenleg sokkal magasabb, 80 százalékos vámot alkalmaz, és ezáltal nem teljesíti a WTO-jogszabályok szerinti kötelezettségvállalásait.

Kiemelték továbbá: Oroszország a faanyagok unióba irányuló kivitelét lebonyolító határátkelőhelyek számát a korábbi több mint 30-ról egyetlen egyre (Luttya, Finnország) korlátozta. Az EU szerint a kivitelek lebonyolítására műszakilag alkalmas, meglévő határátkelők használatának megtiltásával Oroszország megsértette a WTO ilyen korlátozások tilalmára vonatkozó elvét. Amennyiben a WTO vitarendezési eljárása nem vezet kielégítő megoldásra, az EU vizsgálóbizottság felállítását kérheti a WTO-tól az ügy elbírálására – tették hozzá.