2024 július 14

Mi irányítja forintot az elmúlt 30 évben?

Az infláció

A rendszerváltást követő években rekord magas volt az infláció. Ennek az oka, hogy a világgazdaság és a posztszovjet országok gazdasága közti különbséget egyenlősíteni kellet. Amikor elnyertük a szabadságot, egyértelmű volt, hogy a gazdasági adataink teljesen hamisak voltak és az ország versenyképessége messze nem érte el az ígért adatokat. A kilencvenes évek vége fele már egyre lassabban romlott a forint értéke saját magához képest, amelyhez nagy segítségül szolgát a 1999-ben az euró bevezetése és az Európai Unióhoz való sikeres csatlakozásunk. Ezt követően a 2000-es években állandósult az infláció 5 százalék felett, melyhez hozzájárult a magas deviza állomány és a magas export kitettség. A 2010-es években az ország adóság állományát egy hirtelen 3000 milliárd forintos kifizetéssel csökkenteni tudtuk, mely együtt járt az infláció rekord alacsonyra csökkenéséhez. Azóta lassú, de folyamatosan emelkedő tendenciát mutat.

Magyar infláció havi lebontásban 1992-2020

Az államadósságunk

A magyar államadóság összege folyamatos emelkedést mutat az elmúlt harminc évben, de a GDP-hez mért százalékos arányt a 2010-es csúcs óta lassan, de csökkenteni tudták. A két egymásnak ellentmondó tény annak az eredménye, hogy az egyre olcsóbb forint, egyre magasabb dollárban mért GDP-t eredményezett, valamint átalakult az adósság típusa. Korábban deviza adósságot halmoztunk, 2010 óta saját valutánkban az ország finanszírozza a gazdasági hiányt. A struktúra váltás kevésbé teszi ki veszélynek az országot az árfolyamokkal szemben, de magában rejti a kötelező elértéktelenedés fogalmát is.

Magyar államadóság alakulás GDP arányosan

A devizák

A dollárral szemben a forint mindenkori csúcsa még az ezredforduló évében volt. Ezt azóta csak idén februárban hagytuk el. Az árfolyam a 2008-as válságban ugrott meg magasan, miközben az euróval szemben ebben a momentumban drasztikusan erősödött. Ebből is következik, hogy a két devizapár állapota nagyban befolyásolja a forint értékét is. A jelenlegi helyzet azért hozza nehéz helyzetbe az MNB-t, mert ha a kamatcsökkentés mellett dönt, akkor kiveszi a tartó lábat a forint alól, de gyorsítani tudja a gazdaság újra indulását. Ha a kamat emelés mellett dönt, akkor hamar visszahozhatná az euró és dollár árfolyamokat, azonban a növekedést nagyban lassítaná. A forint vétel melletti árfolyam rögzítés pedig olyan hatalmas költségbe kerülne, és olyan hamis képet eredményezne, amely hosszútávon megnövelné az országkockázatot. A jelenlegi helyzetben nagy javulásnak lehetünk szemtanúi, mely nagy mértékben köszönhető a nemzetközi helyezet alakulásának.