2023 január 27

KSH: 745 millió euró volt a külkereskedelmi hiány

2022. szeptemberben a kivitel volumene 14, a behozatalé 10%-kal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál. A passzívum 745 millió euró volt, az egyenleg 663 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz képest. Augusztushoz viszonyítva az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 1,8%-kal nőtt, míg az importé 0,6%-kal csökkent.

2022. szeptemberben:

 • A kivitel értéke 13,4 milliárd euró (5424 milliárd forint), a behozatalé 14,1 milliárd euró (5735 milliárd forint) volt.

2022. szeptemberben az egy évvel korábbihoz képest:

 • Euróban kifejezve az export értéke 29, az importé 35%-kal nőtt.
 • Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 15, a behozatalé 10%-kal bővült.
 • A termék-külkereskedelmi egyenleg 663 millió euróval romlott (az első becslésben közöltnél 93 millió euróval kedvezőtlenebb).
 • A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 30, a behozatalban 42%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 8,3%-kal romlott. A forint árfolyama az euróhoz mérten 15, a dollárral szemben 36%-kal gyengült.
 • A gépek és szállítóeszközök 2021. szeptemberi áron számítottkivitele 32, behozatala 22%-kal nagyobb lett. A közúti jármű export- és importvolumene közel harmadával nőtt. A villamos gép, készülék és műszer exportvolumene több mint felével, importvolumene közel harmadával emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az energiafejlesztő gép és berendezés exportvolumene több mint 40%-kal, importvolumene több mint harmadával nőtt. Az általános rendeltetésű ipari gép exportvolumene közel ötödével, importvolumene harmadával volt nagyobb az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés volumene exportoldalon több mint harmadával, importoldalon több mint tizedével nagyobb lett. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kivitel esetében 17,0 százalékponttal, a behozatalnál 9,5 százalékponttal járult hozzá a mindkét oldali forgalom volumennövekedéséhez.
 • A feldolgozott termékek exportvolumene 4,8, importvolumene 6,6%-kal emelkedett. A mindkét oldali volumennövekedést döntően a szakmai, tudományos ellenőrző műszer, a gyógyszer, gyógyszerészeti termék, valamint az egyéb vegyi anyag forgalma befolyásolta. A feldolgozott termékek árufőcsoport a teljes export volumennövekedéséhez 1,5 százalékponttal, az import esetében pedig 2,5 százalékponttal járult hozzá.
 • Az energiahordozók exportvolumene 52, importvolumene 17%-kal csökkent az előző év azonos időszakihoz viszonyítva. Az importoldali forgalomcsökkenéshez döntően a természetes és mesterséges gáz, az exportoldalihoz pedig a villamos energia járult hozzá. Az energiahordozók a teljes export növekedését 2,4 százalékponttal, a teljes importét pedig 1,8 százalékponttal csökkentették.
 • Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 6,1%-kal kisebb, míg a behozataláé 15%-kal nagyobb lett. A mindkét oldali volumenváltozáshoz döntően a gabona és gabonakészítmény járult hozzá. Ezen túlmenően az exportoldali forgalomcsökkenést a zöldségféle és gyümölcs, míg az importoldali forgalomnövekedést az állati takarmány termékcsoport forgalma is befolyásolta. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás a teljes export növekedését 0,5 százalékponttal csökkentette, míg az importét 0,8 százalékponttal növelte.
 • Az EU27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene 17, az onnan érkező behozatalé 12%-kal nagyobb lett. A termék-külkereskedelmi mérleg 117 millió euróval javult, 642 millió eurós többlet keletkezett. Az export 76, az import 67%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.
 • Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 6,7, a behozatalé 6,4%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 780 millió euróval romlott, 1,4 milliárd eurós passzívumot mutatott.

2022. január–szeptemberben:

 • A kivitel értéke 105,3 milliárd euró (40,5 ezer milliárd forint), a behozatalé 111,1 milliárd euró
  (42,7 ezer milliárd forint) volt.

2022. január–szeptemberben az egy évvel korábbihoz képest:

 • A kivitel volumene 4,9, a behozatalé 5,8%-kal emelkedett.
 • A termék-külkereskedelmi mérleg 8,2 milliárd euróval romlott, a hiány 5,8 milliárd eurót tett ki.
 • A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 23, a behozatalban 33%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. A cserearány 7,2%-kal romlott. A forint az euróhoz képest 7,8, a dollárhoz viszonyítva 22%-kal gyengült.

Külkereskedelmi termékforgalom, 2022. január–szeptember

MegnevezésExportImportEgyenleg
-érték, folyó áronaz előző év azonos időszaka = 100,0%-érték, folyó áronaz előző év azonos időszaka = 100,0%értéke, folyó áronaz előző év azonos időszakában
Milliárd forint40 460129,042 724140,2–2 264878
Millió euró105 284119,8111 084130,0–5 8002 446

Következő megjelenés: Külkereskedelmi termékforgalom, 2022. október (első becslés) – közzététel: 2022. december 08.