2023 november 29

Zwack: Közgyűlési határozatok

1/2021. 01. 28. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság – a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet („Kormányrendelet”) 9. §-a – a közgyűlés hatáskörében eljárva a mai napra összehívott ülés napirendjét a Társaság 2021. január 28. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlése tárgyában 2020. december 16. napján közzétett közgyűlési meghívóban megjelölt napirenddel azonos tartalommal fogadja el.

Szavazatok száma

Szavazati arány

Igen

Nem

Tartózkodás

7

100%

7

0

0

2/2021. 01. 28. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság – a Kormányrendelet 9. §-a alapján – a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta azt, hogy a jegyzőkönyv elkészítéséhez az ülésen elhangzottakról hangfelvétel és a video-konferenciát lehetővé tevő szoftver által készített hang- és képfelvétel készüljön. A felvételre nem szószerinti jegyzőkönyv készítése érdekében kerül sor.

Szavazatok száma

Szavazati arány

Igen

Nem

Tartózkodás

7

100%

7

0

0

3/2021. 01. 28. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság – a Kormányrendelet 9. §-a alapján – a közgyűlés hatáskörében eljárva az Igazgatóság a mai ülés levezetésében való közreműködésre dr. Szecskay András ügyvédet, a Társaság jogi tanácsadóját, jegyzőkönyvvezetővé dr. Stampfer Nagy Barbarát, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Frank Odzuck igazgatósági tagot és Božidar Božić igazgatósági tagot megválasztotta.

Szavazatok száma

Szavazati arány

Igen

Nem

Tartózkodás

7

100%

7

0

0

Az Alapszabály módosítása és kiegészítése

4/2021. 01. 28. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság – a Kormányrendelet 9. §-a alapján – a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a Társaság Alapszabálya módosítását az előterjesztésben közzétett javaslat szerint.

Szavazatok száma

Szavazati arány

Igen

Nem

Tartózkodás

7

100%

7

0

0

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása

5/2021. 01. 28. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság – a Kormányrendelet 9. §-a alapján – a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a fenti közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozatban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a jelen Jegyzőkönyv 1/A és 1/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is).

Szavazatok száma

Szavazati arány

Igen

Nem

Tartózkodás

7

100%

7

0

0