2023 február 01

Tájékoztató a Zwack Unicum Nyrt. 2015-2016-os üzleti éves eredményeiről

Az adatok auditáltak (mind az IFRS mind a magyar számviteli elvek szerint készített beszámolóban).

A Társaság bruttó árbevétele 21.136 millió Ft volt, mely 1,2%-kal alacsonyabb az előző évinél. A nettó értékesítés (jövedéki- és népegészségügyi termékadó nélküli árbevétel)  12.458 millió Ft volt, amely 2,6%-kal (337 millió Ft-tal) marad el a bázis időszaki árbevételtől.

A belföldi értékesítés nettó árbevétele 2,2%-kal (250 millió Ft-tal) kisebb az előző évinél (11.033 millió Ft szemben a tavalyi 11.283 millió Ft-tal).

A IV. negyedéves belföldi nettó árbevétel jelentősen (57,4%-kal; 534 millió Ft-tal) meghaladta a 2015. január-márciusi értéket. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a mostani időszakban normál szintű értékesítés volt megfigyelhető. Az előző év hasonló időszakában a 2015. januári népegészségügyi termékadó (NETA) bevezetése miatt rendkívül alacsony értékesítés történt, mivel a kereskedelmi partnereink többsége jelentős előrehozott  vásárlásokat eszközölt 2014. decemberében. Emellett 2016-ban a húsvét márciusban volt, így az ehhez kapcsolódó forgalom is ebben a negyedévben csapódott le.

A belföldi értékesítésen belül a saját termelésű termékek halmozott (teljes éves) nettó árbevétele 2,6%-kal csökkent a bázishoz képest. A belföldi prémium árbevétel 1,2%-kal növekedett, míg a minőségi termékek nettó árbevétele 11,9%-kal csökkent. Ez utóbbi a kereskedelmi készletek csökkenésére vezethető vissza.

A forgalmazott termékek nettó árbevétele 0,8%-kal kisebb a bázisnál, melyen belül a Diageo portfolió árbevétele 4,3%-kal csökkent, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 6,0%-kal növekedett.

Az üzleti éves piackutatási adatok a magyarországi adózott égetett szeszesital piac 4,2%-os csökkenését mutatják volumenben. A csökkenést gyakorlatilag a kommersz szegmens zuhanása okozza (-15,3%). A Zwack számára fontos két piaci szegmens, a prémium és a minőségi termékek érzékelhetően növekedtek (5,7% illetve 6,5%-kal). A Zwack piaci részesedése enyhén nőtt ebben a két szegmensben összességében.

Az export árbevétel 1.425 millió Ft, amely 5,8%-kal kisebb a tavalyi értéknél (-88 millió Ft). Az elmaradás nagy része Kínának köszönhető, ahova tavaly értékesítettünk egy nagyobb szállítmányt, melyre idén nem került sor. A fókusz piacok közül Olaszország kimagaslóan teljesít, Németország megismételte tavalyi eredményeit, míg Szlovákiában és Romániában csökkenés tapasztalható a tavalyi évhez képest.

Az anyagköltségek és anyagjellegű ráfordítások 6,6%-os (-372 millió Ft) csökkenése elsősorban a volumenváltozás következménye.

A bruttó fedezeti hányad 1,8 százalékponttal javult (55,6%-ról 57,4%-ra), főként a magasabb értékesítési árak miatt.

A személyi jellegű ráfordítások 69 millió Ft-tal (2,6%-kal) csökkentek. A Társaság 2015. június 25-i közgyűlése 1200 Ft-os részvényenkénti osztalék kifizetéséről határozott. Az IFRS szerint a likvidációs elsőbbségi részvényekre fizetett osztalék személyi jellegű ráfordítás, így az alacsonyabb osztalék 45 millió Ft-tal csökkentette a személyi jellegű ráfordítások összegét. Nagyrészt ez okozta a bázishoz képest a költségcsökkenést.

Az egyéb működési ráfordítások 371 millió Ft-os (15,7%) növekedését főként a nagyobb marketing kiadások okozták. Az Unicum (belföldön és Olaszországban), a St. Hubertus és a Diageo márkák költése emelkedett a tavalyi évhez képest.

Az egyéb működési bevételek 172 millió Ft-tal (27,9%-kal) emelkedtek. A növekedésből 150 millió Ft a magasabb marketing költségtérítésből származik (a forgalmazott márkák tulajdonosai növelték marketing ráfordításaikat a bázishoz képest).

A pénzügyi bevételek/ráfordítások egyenlege 10 millió Ft-tal (42,4%-kal) csökkent. Az aktuális betéti kamatszint lényegesen alacsonyabb az egy évvel ezelőttinél. Emellett a Társaság 2014 júliusában 5 milliárd Ft osztalékot fizetett. Az előző üzleti év első negyedévében így lényegesen nagyobb volt a pénzeszközök állománya, mint az idei év első negyedévében.

A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti adózott eredménye 1.694 millió Ft, mely 1,2%-kal alacsonyabb a bázisnál (1.714 millió Ft).

A bázishoz képest jelentős változások figyelhetők meg a készletek, a vevők és egyéb követelések valamint a szállítók és egyéb kötelezettségek sorokon. Ezek elsősorban a  – korábban részletezett – erősebb január-márciusi értékesítésre vezethetők vissza. A nagyobb értékesítés miatt emelkedett a vevőállomány és az ebből származó nagyobb adókötelezettség miatt növekedett a szállítók és egyéb kötelezettségek mérlegsor is. A tavalyi nagyon alacsony készletszinthez képest most a „szokásos” készletekkel zártuk az évet.

Az eredménytartalék 706 millió Ft-os (14,9%-os) csökkenése elsősorban a tavalyi üzleti évben elért eredményt meghaladó osztalékfizetés következménye.

Beruházásra 692 millió Ft-ot költött a Zwack Unicum Nyrt. az üzleti év során. Az elmúlt évekhez képest magasabb beruházási összeg mögött két jelentős technológiai fejlesztés megkezdése áll. A palackozás korszerűsítése keretében egy új töltő- és egy új csomagoló-és palettázógép beszerzése valósult meg 331 millió Ft-ot értékben. Emellett 37 millió Ft-os beruházással egy új kivonatoló technológia került kialakításra. Mindkét beruházási projekt a technológiai korszerűsítést szolgálja és növeli a hatékonyságot.

A Társaság alkalmazottainak létszáma 218 fő (a 2014/2015-ös üzleti év végén 218 fő).

A Társaság menedzsmentje a következő üzleti évre a piaci kockázatok erősödését prognosztizálja. A várható törvényi változások (jövedéki törvény, NETA) piacra gyakorolt hatása kiszámíthatatlan, ugyanakkor a nemzetközi márkák erőteljesebben fókuszálnak a magyar szeszesital piacra, így a versenytársaink részéről erőteljes marketing aktivitás várható.

A tájékoztató az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített pénzügyi kimutatások – mind a magyar, mind a nemzetközi sztenderdek szerintiek – valós és megbízható képet adnak a Zwack Unicum Nyrt. eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről. A jelentés megbízható képet ad a Zwack Unicum Nyrt. helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismerteti a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. Mivel korábbi riportjainkat az IFRS szabványok szerint készítettük, az összehasonlíthatóság érdekében a fenti riport is ugyanezen szabványok szerint készült.

További információk:
– A Társaság tulajdonosi szerkezetében változás nem történt.
– A Társaság szervezetében nem történt változás a 2015-2016-os üzleti évben.
– A Társaság továbbra sem rendelkezik saját részvénnyel.

2016. május 24.

A Zwack Unicum Részvénytársaság Igazgatósága nevében: Zwack Sándor, elnök és Frank Odzuck, vezérigazgató

A részletes adatok és táblák az alábbi linken elérhetőek:

http://www.zwack.hu/files/befektetoknek_penzugyi-jelentesek_negyedeves-jelentesek_2015_2015-2016-uzleti-eves-gyorsjelentes_hu_1464103342/zwk20160524qr01h.pdf