2024 május 30

Nyilvános szerződés alapján kaptak „támogatást”

A hvg.hu „Százmilliókat ad a kormány titkolózva a szakszervezeteknek” című pénteki cikkében azt írta, hogy titoktartási része is van azoknak a támogatási szerződéseknek, amelyek alapján összesen hatszázmillió forintos támogatást adott a kormány a LIGA Szakszervezeteknek, a Munkástanácsoknak, és a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének (MSZOSZ), valamint három munkaadói szervezetnek, az ÁFEOSZ-COOP Szövetségnek, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ). A kormany.hu portálon olvashatók a Miniszterelnökség 2012. évi támogatási szerződéseinek adatai az augusztus 31-i állapotnak megfelelően. E szerint a Miniszterelnökség által érdekképviseletenként adott 100 millió forintos támogatás célja a VKF feladatainak ellátásához szükséges támogatás biztosítása, az együttműködés erősítése és elősegítése a gazdaságpolitika, adópolitika, járulékfizetés szabályozása, foglalkoztatáspolitika, munkaügy, szakképzés, gazdaságfejlesztés, társadalmi párbeszéd és érdekegyeztetés területein.

A Miniszterelnökség az MTI-hez eljuttatott válaszában hangsúlyozza: a 600 millió forintos költségvetési forrás átcsoportosításáról egy májusi kormányhatározat rendelkezett, a szervezetekkel pedig támogatási szerződéseket kötöttek. Az érdekképviseletek korábban nem kaptak ilyen jellegű támogatást – írta a Miniszterelnökség. A tájékoztatás szerint a támogatottak feladata egyebek között hatástanulmányok összeállítása, szabályozási, szakmapolitikai javaslatok kidolgozása, módszertani anyagok elkészítése, emellett a gazdaság szereplői véleményének megismerése, a tapasztalatszerzést szolgáló szakmai találkozók, gazdasági fórumok, sajtótájékoztatók szervezése és tanulmányok összeállítása.

Az elszámolás kapcsán a Miniszterelnökség kiemeli: a támogatás felhasználásáról a kedvezményezetteknek az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet, valamint a támogatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően el kell számolniuk. „Így különösen kötelesek a kedvezményezettek a támogatás teljes összegéről, a támogatott tevékenységről, a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról pénzügyi elszámolást és záró szakmai beszámolót benyújtani” – közölte a Miniszterelnökség, hozzátéve, hogy a kedvezményezettek kötelesek a támogatási összeg fel nem használt részét visszafizetni.

A Miniszterelnökség azt írta: „a támogatási szerződések a kedvezményezettek titoktartási kötelezettségét illetően több rendelkezést is tartalmaznak”. Így egyebek között a felek kötelesek a tudomásukra jutott minősített adatot képező információkat megőrizni, ezek tekintetében őket büntetőjogi felelősség terheli. Egyéb – minősített adatnak nem minősülő – bizalmas információk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára egyik fél sem jogosult, kivéve a szerződés lényeges tartalmi elemeit.

Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke az MTI érdeklődésére azt mondta: 2010-ben (ez volt az utolsó év, amikor működött az Országos Érdekegyeztető Tanács) az érdekképviselet kétszázmillió forint támogatást kapott az érdekegyeztetéssel járó feladatok ellátására, ez jóval több, mint a VKF-fel kapcsolatos feladatokra kapott 100 millió. Az elnök hozzáfűzte: az idei támogatásból például már több kiadványuk is készült, képzéseket, konferenciákat szerveznek, és nemzetközi tagdíjaikat is ebből fizetik.

Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára az MTI-nek kifejtette: ha a magyar állam fontosnak tartja és milliárdokkal támogatja a pártokat és az egyházakat, akkor aligha szorul magyarázatra a társadalmi párbeszéd szereplőinek 600 millió forintos éves támogatása. A VOSZ a szakmai munka fejlesztésére, nemzetközi konferenciák szervezésére, tagvállalatainak szakmai továbbképzésére, a társadalmi párbeszéd vitaanyagaihoz készülő szakértői anyagok készítésére, illetve a nemzetközi tagdíjak fizetésére használja fel a számára átutalt 100 millió forintot – magyarázta a főtitkár. Hozzátette: a támogatási szerződés szigorúan kiköti, hogy az összeget mire lehet felhasználni, és mire nem.

A korábbi költségvetési támogatásról feltett kérdésre Dávid Ferenc elmondta: emlékezete szerint az Országos Érdekegyeztetési Tanács (OÉT) két oldala összesen 900 millió forint támogatást kapott, amit egyenlő arányban osztottak el a munkaadói és munkavállalói oldal között. Az oldalak (a munkaadóknál 9, a munkavállalóknál 6 szervezet) azután maguk döntöttek az elosztásról.