2023 december 07

Nagyot hibázott az MKB Bank: négymilliós bírságot kapott

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) fogyasztói jelzések nyomán célvizsgálatot folytatott az MKB Bank Nyrt.-nél (MKB Bank), áttekintve, hogy annak a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP Kártya) ügyfeleknek való átadásával kapcsolatos gyakorlata megfelelt-e a kártya kibocsátását, felhasználását szabályozó jogszabályi rendelkezéseknek. A vizsgálat a 2019. január 2-től május 31-ig terjedő időszakot fedte le.

A vonatkozó előírás szerint, ha 24 hónapon belül érkezett juttatás a fizetési számlára, a pénzforgalmi szolgáltatónak a SZÉP Kártya lejáratakor automatikusan biztosítania kell az új fő-, illetve társkártyát a kártyabirtokos részére. A szabályozás nem tesz különbséget a fő- és társkártya között.

A jegybank megállapította, hogy a vizsgált időszakban a bank bő 3800 esetben határidőben bocsátotta ügyfelei rendelkezésre az új főkártyát. Ötven fogyasztó esetében viszont késve – 23 esetben a lejáratot követő hónapban, 27 alkalommal akár több hónap elteltével – tette meg ezt, emellett további 50 ügyfelének – az informatikai rendszer hibás működése miatt – egyáltalán nem bocsátott ki új főkártyát.

A SZÉP Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló jogszabály egyik legfőbb célja a SZÉP Kártya juttatáshoz való folyamatos hozzáférés biztosítása. Ha az ügyfelek nem kapják meg a lejárt kártya helyett azonnal az új SZÉP Kártyát, akkor korlátozódik joguk a kártyaszámlájukon rendelkezésre álló összeg felhasználására.

Mindezek miatt az MNB ma publikált határozatában kötelezte az MKB Bankot, hogy mindenkor tartsa be a lejárt fő- és társkártyák helyett új SZÉP Kártya, illetve társkártya biztosítását előíró jogszabályi rendelkezést. A jogsértés miatt 4 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott a hitelintézettel szemben. A jegybank a vizsgálatot megelőzően tavaly már fogyasztóvédelmi figyelmeztetést is küldött a Bank részére az új főkártyák és pótkártyák kapcsán.

A bírságösszeg meghatározásakor az MNB figyelembe vette többek között, hogy a főkártya rendelkezésre bocsátásának elmulasztása, illetve a lejáratot követően történő megküldése kapcsán megállapított jogszabálysértés 100 fogyasztót érintett, továbbá, hogy az MKB Bank a felmerült informatikai hiba ellenére már a vizsgálat ideje alatt az érintett 50 fogyasztó rendelkezésére bocsátotta az új főkártyákat.

Az említett informatikai hibát a bank elhárította, már minden ügyfél időben és problémamentesen juthat hozzá főkártyájához. Ha mindezek ellenére bármilyen panasz merülne fel, akkor az MKB Bankhoz, illetve az MNB ügyfélszolgálatához fordulhatnak.