2024 május 26

Meglépte tavalyi teljesítményét az ipar

2020. októberben:

 •  Az ipari termelés volumene 0,6%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt októberi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

 • A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás októberben az előző hónaphoz viszonyítva 2,8, az áprilisi mélyponthoz képest pedig 66%-kal nőtt.

 • Az ipari export volumene 1,0%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 38%-át képviselő járműgyártás kivitele 1,5, míg a 17%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 4,7%-kal emelkedett.
 • Az ipar belföldi értékesítése 3,1, a feldolgozóiparé 6,4%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest.
 • Az iparon belül döntő súlyt (96%) képviselő feldolgozóipar termelése 1,2%-kal nőtt, míg a csekély súlyú bányászaté 34%-kal visszaesett. Az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 5,8%-kal emelkedett.

 • A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 32%-át képviselő járműgyártás 7,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A közúti gépjármű gyártásának volumene 7,3, a közúti jármű alkatrészeinek gyártásáé 8,8%-    kal nőtt.
 • A feldolgozóipari termelés 13%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 10,4%-kal emelkedett. A két legnagyobb alágazat közül a jelentősebb, az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 36, míg a kisebb súlyú elektronikai alkatrész, áramköri kártyáé 68%-kal bővült. A híradástechnikai berendezés gyártása ugyanakkor 76%-kal visszaesett.
 • A feldolgozóiparból 11%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék termelése 4,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban mérséklődtek az eladások. A legnagyobb súlyt (24%) képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 11,6%-kal csökkent, a legnagyobb mértékben, 13,1%-kal a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás esett vissza. Az alágazatok közül az igen csekély súlyú halfeldolgozás, -tartósítás nőtt a leginkább, az egy évvel korábbi közel háromszorosára, de jelentősen, 31%-kal emelkedett a növényi, állati olaj gyártása is.
 • Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 15,8%-kal a kisebb súlyú vegyi anyag, termék gyártása bővült, szinte mindegyik szakágazatban növekedést mértünk.
 • Számottevően, 13,1%-kal emelkedett a villamos berendezés gyártása is, főként a járműgyártáshoz köthető akkumulátorgyártás felfutásának köszönhetően.
 • Tovább folytatódott a visszaesés a közepes súlyú alágakban: a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 11,5, a fémalapanyag és fémfeldolgozási terméké 10,3%-kal csökkent az egy évvel ezelőttihez viszonyítva.
 • A legnagyobb mértékben, 23%-kal a kis súlyt képviselő kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás kibocsátása maradt el az egy évvel korábbitól, mind a hazai, mind a külpiaci eladások visszaesése miatt.