2024 június 24

Meghatározta az IMF a főbb irányokat

Tekintettel a botladozó japán gazdasági növekedésre, az euróövezetet fenyegető recessziós veszélyre és a kínai növekedés lassulására, minden figyelmet a növekedés ösztönzésének kell szentelni. „A gazdasági növekedés ösztönzése mindennél fontosabb szempont” – szögezte le az IMF Kormányzótanácsának tanácsadó testülete, a Nemzetközi Monetáris és Pénzügyi Bizottság (IMFC) a 188 tagország képviseletében kiadott zárónyilatkozatában.

„Számos ország alacsony, vagy lassuló növekedéssel kell, hogy szembenézzen, mégpedig elfogadhatatlanul magas munkanélküliségi ráta mellett” – hangsúlyozta a testület közleménye.

IMF prognózis

Az IMF a héten kiadott prognózisában 3,3 százalékra csökkentette 3,4 százalékról 2014-es globális gazdasági növekedési előrejelzését, az idén immár sorban a harmadik alkalommal. Mindez arra utal, hogy a jegybankok likviditásnövelő intézkedései ellenére is jelentősen csökkentek a 2007-2009-es globális pénzügyi válságból való fenntartható kilábalás esélyei.

Az IMF Európáért aggódik a leginkább. Ezt a nézetét osztotta az IMF/Világbank őszi közgyűlésére Washingtonban összegyűlt politikai döntéshozók, közgazdászok és befektetők többsége is, míg az európai illetékesek igyekeztek oldani a borús hangulaton.

Nyugtatni próbáltak az európai vezetők

Mario Draghi, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke rámutatott, hogy a költségvetési megszorítások növekedést fékező hatása már egyre inkább gyengül, Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter pedig túlzásnak nevezte azt az állítást, hogy Németországot a gazdasági recesszió veszélye fenyegetné. Szerinte a globális gazdasági helyzettel kapcsolatban is teljesen megalapozatlan krízisről beszélni.

Miközben az IMFC nagyobb rugalmasságot tartana szerencsésnek a költségvetési politika terén, merev ellenállásba ütközött német részről az a javaslat, hogy Franciaország nagyobb mozgásteret kapjon az uniós deficitcél teljesítésében. A német álláspont szerint az uniós költségvetési követelmények kőbe vannak vésve és senki nem számíthat biankó csekkre.

Fokozódó kockázatok Amerikában is

A közgyűlésen gyakorlatilag az Egyesült Államok büszkélkedhetett egyedül rózsás gazdasági kilátásokkal. A növekedés árnyoldalai, az alacsony infláció és a bérek lanyha emelkedése azonban itt is a kereslet fenntartható növekedését veszélyeztetik és nem zárják ki a lassuló globális növekedés begyűrűzésének lehetőségét sem. A Fed vezető illetékesei is a növekedést fenyegető fokozódó kockázatokra hívták fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a világgazdasági helyzet késleltetheti az amerikai kamatlábak emelésének megkezdését.

Az IMFC nehéz politikai döntések felvállalására szólította fel a tagországokat a munkaerőpiaci és a társadalombiztosítási reformok terén, annak érdekében, hogy tőkét szabadítsanak fel a gazdasági növekedés beindításához szükséges infrastrukturális és munkahelyteremtő beruházásokhoz.

A testület monetáris politikai céljaik óvatos kommunikációjának szükségességére hívta fel a jegybankok figyelmét a pénzpiaci zavarok elkerülése végett. A figyelmeztetés aktualitását az adja, hogy a Fed várhatóan ebben a hónapban teszi meg mennyiségi monetáris enyhítő programja, a kötvényvásárlások kivezetésének utolsó lépését. A következő lépése pedig a monetáris szigorítás ütemtervének felvázolása lehet. A Fed óvatlan megfogalmazással tavaly már váltott ki pénzpiaci turbulenciát, amit „taper tantrum” néven került be a szakirodalomba.