2023 december 07

Megakrán – Rendkívüli tájékoztatás

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Munkavállalói Résztulajdonosi Programhoz szükséges részvénymennyiség biztosítása érdekében – közgyűlési felhatalmazás alapján – 2020. október 13-án a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán 100.000 darab MEGAKRÁN törzsrészvényt (HU0000178272) vásárolt 4.- Ft/db áron, a Random Capital Zrt. mint befektetési szolgáltató közreműködésével. Fenti tranzakciót követően a Társaság saját részvény állománya 6.060.000 darab, amely a kibocsátott részvénymennyiség 0,78%-a.