2024 június 21

LIGA: nem a munkavállalóknak kedvez a munka törvénykönyvénekmódosítása

A hároméves új munka törvénykönyve a jogalkalmazás
egységesítése miatt módosul, a lényeges szabályok azonban
változatlanok maradnak a kormány honlapján hétfőn megjelent
módosítási tervezet indoklása szerint.

A munkavállalókat pozitívan érintő változások közül a Liga
Szakszervezetek kiemelte a jogellenes munkaviszony megszüntetéssel
összefüggésben a munkáltatói magatartás szankcionálását, amely
révén a munkavállaló követelhetné a felmondási időre járó távolléti
díjának a kétszeresét. Mivel azonban az új Mt-ben a felmondási idő
is rövid, így ez a módosítás az eredeti, jogsértést visszatartó cél
elérésére nem igazán alkalmas – tették hozzá.

Pozitívumként értékelték még, hogy jogellenes munkaviszony
megszüntetés esetén a munkavállaló újabb jogcímre hivatkozva
kérhetné visszahelyezését.

Jelentős változásnak tekinthető a módosítási javaslatban az is,
hogy minden munkavédelmi képviselő munkajogi védelemben részesülne,
valamint, hogy a munkavállalói képviselő fogalmát a szakszervezeti
tisztségviselőre is kiterjesztenék – olvasható a Liga
közleményében. A Liga szerint a munkavédelmi szabályok szigorítását
jelenti a javaslatban, hogy a jogszabálymódosítás deklarálná, hogy
a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan
veszélyezteti különösen a veszélyes munkahelyen, veszélyes
munkaeszközzel, vagy veszélyes technológiai folyamatban végzett
munka esetére a munkavédelemre vonatkozó szabályban előírtnál
kevesebb munkavállalói létszám foglalkoztatása.

Negatívumként értékelték ugyanakkor, hogy a köztulajdonban álló
munkáltatók vonatkozásában a kollektív alkut korlátozó törvényi
rendelkezéseket – habár ebben a munkavállalói és a munkáltatói
érdekképviseletek megállapodtak – nem helyezték hatályon kívül,
noha a kormányzat korábban úgy nyilatkozott, hogy nem gördít
akadályt a felek közös megállapodásai elé.

A Liga Szakszervezetek szerint a kormányzat a munka és
pihenőidő, valamint a gyermekes munkavállalók jogvédelme kérdésében
is a munkáltatók érdekeit részesítette előnyben. Előbbire példa,
hogy továbbra sem kötelezné a kormányzat arra a munkáltatókat, hogy
6 nap munkavégzést követően egy pihenőnapot biztosítsanak minden
munkavállalónak. Ezen túlmenően a Liga szerint a készenlétet
követően sem kellene pihenőidőt biztosítani a munkavállaló részére,
ha munkavégzésre nem került sor.

A gyermekes munkavállalókra vonatkozó munkajogi korlátok
(egyenlőtlen munkaidő-beosztás, egyenlőtlen pihenőnap beosztás) a
jövőben nem a gyermek 3 éves koráig csupán a várandósságtól a
szülésig terjednének. A gyermekét egyedül nevelő szülő pedig
éjszakai munkát is végezhet a gyermek 3 éves koráig. Előrelépés ez
utóbbi területen csupán a vezető állású munkavállalóra vonatkozó
szabályokban történt – állapítja meg a Liga.

A törvényjavaslat pontosítja a kártérítési szabályokat: kikerül
az Mt-ből, hogy a munkáltató károkozása esetén a munkáltató a
munkavállaló eltartott hozzátartozójának a kárát is köteles
megtéríteni. A munkavállaló kártérítési felelőssége résznél pedig a
jelenlegi szabályokat azzal egészítené ki a javaslat, hogy a
munkavállaló a munkáltató elmaradt vagyoni előnyét és a
bekövetkezett kárát is köteles megtéríteni – tették hozzá. A
probléma a szabályozással az a Liga szerint, hogy nem is törekszik
a munkavállalók fokozott kártérítési felelősségének a
kiegyensúlyozására.

A Liga sérelmezi azt is, hogy a szakszervezetekre vonatkozó
törvényi rész annak ellenére sem módosul, hogy 2012-ben a
jogszabályban a változások túlnyomó része éppen ezt a területet
érintette.