2024 április 22

Kiemelt projekt lett a Tehetséghidak Program

A határozat jóváhagyta az 1 milliárd 956 millió forint támogatási igényű projektjavaslatot, elfogadta, hogy azt kiemelt projektként nevesítsék, és hozzájárult ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a támogatási szerződést megkösse.

A projektet bemutató szöveg szerint a Tehetséghidak Program legfőbb célja a kapcsolat megteremtése, vagyis a „hídképzés” a tehetséggondozás hálózatának eddig elszigetelt elemei között. Ezen cél elérésével a tehetséggondozás újabb fejlesztési lépése valósulhat meg, ezáltal is elősegítve – többek között – a tehetségek közötti eredményes és hatékony együttműködés megteremtését – teszik hozzá.