Rendkívüli Hírek:

2023 június 04

Két hete maradt a Négy Tigrisnek – Jönnek a végrehajtók

A bírósági végrehajtó június 16-ára tűzte ki a józsefvárosi piac teljes területének rendőrségi közreműködéssel történő kiürítését és a nemzeti vasúttársaság birtokába adását, amelyet a Pesti Központi Kerületi Bíróság – a MÁV Zrt. végrehajtási eljárási kezdeményezésére – rendelt el néhány hete.

A Kőbányai úti, „Négy Tigris” piac által használt területet eredeti, kiürített állapotában kell visszaadni a MÁV Zrt. részére, ezért a vasútvállalat bízik abban, hogy a Komondor Kft. a hónap közepéig lebontja az ideiglenes építményeket, bódékat és elszállítja a konténereket. A kiürítés azt is jelenti, hogy addigra a kereskedőknek az ingóságaikkal együtt, önszántukból el kell hagyniuk a területet. Ennek érdekében az árusokat a MÁV postai- és elektronikus levélben, valamint többnyelvű szórólapon ismét értesíti arról, hogy a piac működése megszűnik és június 16-án a végrehajtó kiüríti a helyszínt, ezért kéri a területről az ingóságaik haladéktalan elszállítását – áll a MÁV témában kiadott közleményében.

Tavaly mondták fel a bérleti szerződést

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – az NFM tulajdonosi döntése alapján – tavaly júniusban alapítói határozatban adta ki feladatként a MÁV Zrt. részére a józsefvárosi piacot üzemeltető Komondor Kft. bérleti szerződésének felmondását. A MÁV Zrt. a döntésnek megfelelően intézkedett a bérleti szerződés megszüntetéséről, és közjegyzői okiratban felmondta a józsefvárosi piac bérleti szerződését.

A Komondor Kft.-vel 2007-ben határozatlan időre kötött szerződésben 150 napos felmondási időt határoztak meg, amely november 21-én járt le, de a bérlő a MÁV Zrt. előzetes értesítése és a helyszíni felszólítás ellenére sem tett eleget az átadási kötelességének. Másnap a MÁV Zrt. megindította a végrehajtási eljárást valamint a piac működési engedélyének megvonása iránti hatósági eljárást a Komondor Kft.-vel szemben a józsefvárosi piac területének visszaszerzése érdekében.

Döntött a bíróság

A Pesti Központi Kerületi Bíróság – a MÁV Zrt. végrehajtási eljárási kezdeményezésére – néhány hete elrendelte a „Négy Tigris” piac teljes területének rendőrségi közreműködéssel történő kiürítését és birtokbaadását. A bírósági végzés a Komondor Kft. fellebbezése esetén is végrehajtható. Emellett az ügyben kijelölt piacfelügyeleti hatóságként eljárt X. kerületi jegyző a Komondor Kft. által üzemeltetett „Négy Tigris” piac piacüzemeltetési engedélyét visszavonta, a tevékenység folytatását megtiltotta és a piac bezáratásáról és nyilvántartásból való törléséről rendelkezett. A döntés ellen benyújtott fellebbezést Budapest Főváros Kormányhivatala elbírálta, és a határozatot helybenhagyta. A másodfokú határozat a hivatalos közléssel jogerős, ellene nincs helye fellebbezésnek.

A végrehajtási eljárás gyors és szakszerű lefolytatásához a vasúttársaság május 21-én felmérte a területen található ideiglenes építmények, bódék elhelyezkedését, valamint a konténerek mennyiségét, méreteit, kategóriáját. Ugyanekkor a MÁV többnyelvű szórólapokat is osztott az árusoknak, amelyekkel tájékoztatta őket a piac működésének megszűnéséről és a kiürítési kötelezettségről.