2024 április 24

Készülhetünk az újabb adócsomagra

Az origo.hu értesülése szerint a mintegy háromszáz paragrafusból álló adócsomagon már csak kisebb simításokat végeznek, és a törvényjavaslat még a héten vagy a jövő héten az Országgyűlés elé kerülhet.

A dokumentum javarészt az emberek és a vállalkozások életét megkönnyítő, az adminisztrációs kötöttségeken lazító és ésszerűsítő lépéseket tartalmaz, de egy-két apróbb tehernövelés így sem maradhatott ki – írja az origo.hu. Az elemek másik része az uniós jogharmonizáció köré csoportosul. A javaslat néhány olyan kiskaput is bezár, amely az adócsalásra adott lehetőséget. Ezenkívül az illetékeknél rendszerszintű változásokat hoz – emelte ki az internetes portál.

A csomag legnagyobb, bő 100 milliárdos horderejű és költségvetési kihatású eleme az, hogy megerősíti a korábban már elfogadott törvényi rendelkezést, amely szerint a személyi jövedelemadóban eltűnik a félszuperbruttó, így jövőre mindenkire 16 százalékos szja-teher vonatkozik.

A termőföldek adásvétele felpörgött az utóbbi néhány évben, a kormány most a jogszabályokkal is igyekszik utánamenni a pezsgő piacnak. A termőföld adás-vételénél az általános illeték 1 milliárd forintos értékhatárig 4, a felett 2 százalék. Ám most is van mentesség, ha őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként a földet műveli, és legalább öt évig nem adja el a magánszemély, akkor nem kell megfizetnie az illetéket. Jövőre rajtuk kívül már a családi gazdálkodóknak sem kell illetéket fizetniük.

Az egyenes ági rokonok között az öröklés és ajándékozás most is illetékmentes – ez nem változik. Más esetben az illeték a rokonsági foktól, az ajándékba kapott vagy örökölt vagyontárgy értékétől, és attól is függ, hogy lakásról vagy más vagyontárgyról van-e szó. A kirótt teher lakás esetén 5-30 százalék között, más vagyontárgynál 11-40 százalék között mozog.

A házastárs eddig, ha örökölt, 20 millió forintig nem kellett fizetnie öröklési illetéket, afölött 6-21 százalék volt az illeték. A tervezet szerint jövő januártól az örökös házastársa is értékhatártól függetlenül illetékmentességben részesülne.

A kormány gesztust tesz az első lakáshoz jutó fiataloknak is. Aki most lakást vesz, annak 2 százalékos illetéket kell fizetnie 4 millió forintos értékig és a 4 millió forint feletti rész után pedig 4 százalékot. A 35 évnél fiatalabbak, akik először lesznek lakástulajdonosok, az így számított illetékösszegből kedvezményt kapnak akkor, ha 8 millió forintnál olcsóbb lakást vesznek. Ilyenkor az illeték felét, de maximum 40 ezer forintot elenged nekik az állam. A jövőben 15 millió forint lesz a kedvezményre jogosító lakásértékhatár, és az illeték felét elengedi az állam, nem csak 40 ezer forintot.

Jövőre az öröklési és ajándékozási illeték általános mértéke egységesen 18 százalék lesz, lakástulajdon esetén ennek a fele. A váltással azok járnak igazán jól, akik nagy értékű lakást vagy más vagyontárgyat örökölnek vagy kapnak valakitől, akivel nincsenek is közeli rokoni kapcsolatban.

Az egészségügyi szolgáltatási járuléknál lesz tehernövelés, a havi díj 6390 forintról 6660 forintra nőne – a változás a kiegészítő tevékenységet végző egyéni vállalkozókat vagy társas vállalkozókat érinti, többek között azokat is, akik nyugdíjasként közreműködnek vállalkozásban.

A cégeknél a bérszámfejtőknek nem kellene igazolást kiállítaniuk a munkavállalónak történő kifizetésről a jövőben. Ehhez a dolgozó beleegyezése kell. A munkavállaló, ha kíváncsi a levont adóra és járulékokra, azt lekérdezheti az adóhatóságtól. Ugyancsak le lehet kérdezni majd a nyilvántartott köztartozásokat is.

Sokéves álom valósulna meg – írja az origo.hu -, ha jövőre megvalósulna az egy számlára történő adó- és járulékbefizetés. Az adózónak elég lenne az egységes befizetési számlára utalnia azt az összeget, amelyet az összes közteher kiad, majd a közleménynél kell megadnia, hogy melyik adóra mennyi megy, az adóhivatal pedig házon belül így szétdobja az összeget az egyes adónemek számlái között.

Az adócsomag uniós jogharmonizációt célzó elemei között megteremtődik az elektronikus számla kibocsátásának lehetősége. Az EU-n belüli ügyletek esetén a számlát legkésőbb a teljesítést követő hónap 15. napjáig ki kell bocsátani. Az EU-n belüli ügyleteknél az előleg nem keletkeztet adófizetési kötelezettséget, arról nem kell külön összesítő nyilatkozatot benyújtani, számlát kibocsátani.

A fuvarozók a jövőben már havonta visszaigényelhetik a gázolaj jövedéki adójából a literenként 17 forintot, míg most csak negyedévente vagy évente van erre lehetőségük.

A kizárólag bérfőzést végző szeszfőzdéknek pedig félmillió forint helyett 200 ezer forintnyi biztosítékot kell előre letenniük. További, cégeknek szóló kedvezmény lesz, hogy üzletág átruházásakor nem kell áfát fizetniük a jövőben – sorolja a várható változásokat az origo.hu.

A csomagban törvényi felhatalmazást kapnak a helyi önkormányzatok, hogy pellengérre állíthassák az adócsalókat. Az adócsomag kimondaná, hogy magánszemélyeknél 50, más adózónál 100 ezer forint feletti, 90 napon túl fennálló adótartozásnál a helyben szokásos módon az adóhátralékot felhalmozók főbb adatait a többi lakos tudomására lehet hozni.