2024 április 24

Javult a fogyasztók várakozása, a cégeké romlott

A GKI-nak az Európai Unió támogatásával végzett felmérése szerint az üzleti várakozások tovább romlottak, míg a fogyasztói várakozások javultak augusztushoz képest az év kilencedik hónapjában. Egy évvel ezelőtt a GKI-Erste konjunktúra-index mínusz 20,9 ponton, két évvel ezelőtt mínusz 11,5 ponton állt.

Az üzleti szférán belül a kereskedelem kivételével minden ágazatban kisebb-nagyobb mértékben romlottak a várakozások. Az ipari bizalmi index az augusztusi esés után csak kissé csökkent tovább. Az elmúlt időszak termelésének és a rendelésállományoknak – köztük az exportrendeléseknek – a megítélése javult, a termelési kilátásoké és a készleteké viszont romlott.

Az építőipari bizalmi index értéke május és augusztus között alig változott, szeptemberben viszont határozottan csökkent. Az előző három hónap termelési színvonalának megítélése alig módosult, a rendelésállományok megítélése viszont jelentősen romlott.

Szeptemberben esett a szolgáltatói bizalmi index értéke, kedvezőtlenebb lett az elmúlt időszaki és várható forgalom, valamint az általános üzletmenet megítélése is. Ezzel szemben a kereskedelmi bizalmi index két havi enyhe mérséklődést követően kissé emelkedett. Az eladási pozíció megítélése – csökkenőnek érzett készletszint mellett – némileg javult, a rendelések várható alakulásával kapcsolatban azonban tovább nőtt a pesszimizmus.

Az inflációs várakozások az iparban és a szolgáltató szférában nem változtak, az építőiparban az árcsökkenést, a kereskedelemben az áremelést tervezők aránya emelkedett. Ugyanakkor a lakosság inflációs várakozása csökkent. A magyar gazdaság kilátásainak megítélése az iparban egy hajszálnyit javult, az építőiparban és a szolgáltatók körében kissé, a kereskedelemben viszont nagyon jelentősen romlott. A fogyasztók véleménye valamivel kedvezőbb lett.

A fogyasztók saját pénzügyi helyzetük és megtakarítási képességük következő egy évét kissé kedvezőbbnek látták, mint augusztusban, és nagyobb lehetőséget láttak a tartós fogyasztási cikkek vásárlására is – áll a GKI elemzésében.