2023 március 20

Ismét nőtt az ipari termelés

2020. novemberben:

 • Az ipari termelés volumene 3,5%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt novemberi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)
 • A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás novemberben az előző hónaphoz viszonyítva 1,2%-kal mérséklődött, de az áprilisi mélyponthoz képest 63%-kal nőtt.
 • Az ipari export volumene 8,9%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 37%-át képviselő járműgyártás kivitele 14,3, míg a 17%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 6,1%-kal emelkedett.
 • Az ipar belföldi értékesítése 1,1%-kal nőtt, míg a feldolgozóiparé 3,1%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest.
 • Az iparon belül döntő súlyt (96%) képviselő feldolgozóipar termelése 3,7%-kal nőtt, ugyanakkor a csekély súlyú bányászaté 16,8%-kal visszaesett. Az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 13,6%-kal emelkedett, nagyrészt az előző évinél hidegebb idő hatására (az Országos Meteorológiai Szolgálat közlése szerint a 2020. novemberi átlagos középhőmérséklet 3,5°C-kal alacsonyabb volt a 2019. novemberinél).
 • A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 30%-át képviselő járműgyártás 7,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A közúti gépjármű gyártásának volumene 5,7, a közúti jármű alkatrészeinek gyártásáé 9,9%- kal nőtt.
 • A feldolgozóipari termelés 13%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 5,7%-kal emelkedett. A két legnagyobb alágazat közül a jelentősebb, az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 37, míg a kisebb súlyú elektronikai alkatrész, áramköri kártyáé 62%-kal bővült. A híradástechnikai berendezés gyártása ugyanakkor 80%-kal visszaesett.
 • A feldolgozóiparból 10%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék termelése 1,0%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban mérséklődtek az eladások. A legnagyobb súlyt (24%) képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 4,1%-kal csökkent, a legnagyobb mértékben, 15,2%-kal pedig a második legjelentősebb italgyártás esett vissza. Az alágazatok közül az igen csekély súlyú halfeldolgozás, -tartósítás nőtt a leginkább, az egy évvel korábbi közel háromszorosára, de jelentősen, 26%-kal emelkedett a növényi, állati olaj gyártása is.
 • Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 27%-kal a villamos berendezés gyártása bővült, nagyrészt a járműgyártáshoz köthető akkumulátorgyártás felfutásának köszönhetően.
 • Négyhavi csökkenés után 7,3%-kal nőtt a gép, gépi berendezés gyártása, főleg a legnagyobb szakágazati súlyú motor-, turbinagyártás (kivéve: légi-, közútijármű-motor) számottevő növekedése folytán.
 • Tovább folytatódott a visszaesés a közepes súlyú alágakban: a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 2,9, a fémalapanyag és fémfeldolgozási terméké 6,8%-kal csökkent az egy évvel ezelőttihez viszonyítva.
 • A legnagyobb mértékben, 8,9%-kal a legkisebb súlyú textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása csökkent, elsősorban a bőr és bőrtermék gyártásának visszaesése miatt.
 • Az ipari termelés csak Dél-Dunántúlon (8,4%-kal), Budapesten (7,8%-kal) és Közép-Dunántúlon (2,6%-kal) csökkent. A többi régióban 2,1 és 16,3% közötti volumennövekedést mértünk, a legnagyobb mértékűt Észak-Alföldön.
 • A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 10,0%-kal nagyobb volt a 2019. novemberinél. Az új belföldi rendelések 7,7, az új exportrendelések 10,4%-kal emelkedtek. Az összes rendelésállomány november végén 6,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

2020. január–novemberben az előző év azonos időszakához képest:

 • Az ipari termelés 7,0%-kal csökkent. Az összes értékesítés 65%-át adó külpiaci eladások volumene 6,6, míg a 35%-ot képviselő hazai értékesítésé 5,5%-kal kisebb volt, mint az előző év azonos időszakában.
 • Az ipari termelés csak Észak-Alföldön (6,7%-kal) és Pest régióban (0,3%-kal) nőtt, mialatt a többi régióban 4,5 és 12,2% közötti volumencsökkenést mértünk, a legnagyobb mértékűt Nyugat-Dunántúlon.