2024 április 24

Infláció alatti mértékben nőttek a bérek

Tavaly, év végén 4,66 millió alkalmazottnak volt érvényes munkaszerződése Romániában, 72 százalékuk a magánszférában dolgozott. Az átlagos kereset vásárlóértéke 21 százalékkal volt magasabb, mint 1990-ben. A munkáltatóknak átlagosan havi 2569 lejbe (167 ezer forint) került egy alkalmazott. A legmagasabb béreket a pénzügyi és biztosítási, valamint a távközlési, informatikai ágazatban fizették, ahol az átlagbér több mint dupláját keresték az alkalmazottak. A legalacsonyabb fizetéseket a szálloda- és vendéglátó-ipari alkalmazottaknál regisztrálták, akik az átlagbér alig több mint felét kapták munkáltatójuktól.

Romániában tavaly a nők bére átlagosan 16 százalékkal maradt el a férfiakétól. Az egyes földrajzi régiók között nincsenek jelentős különbségek, viszont nagy a szakadék a főváros és a vidék között: a Máramaros megyében feljegyzett 1024 lejes nettó átlagbér a felét sem tette ki a bukaresti munkavállalók által hazavitt 2114 lejes átlagnak, de a hét fejlesztési régió mindegyikében kisebbek a fizetések az országos átlagnál.