2024 április 22

Időközi vezetőségi beszámoló a Zwack Unicum Nyrt. 2017-2018-as üzleti évének I. negyedéves eredményeiről

A hatályos számviteli szabályoknak megfelelően a Társaság 2017. április 1-jétől a beszámolóját kizárólag az IFRS szabványok szerint állítja össze.

Az adatok nem auditáltak.

A Társaság bruttó árbevétele 5.273 millió Ft volt, mely 0,6%-kal marad el az előző évitől. A nettó értékesítés (jövedéki- és népegészségügyi termékadó nélküli árbevétel) 3.242 millió Ft volt, amely 2,6%-kal (81 millió Ft-tal) haladja meg a bázis időszaki árbevételt.

A belföldi értékesítés nettó árbevétele 2,9%-kal (81 millió Ft-tal) nagyobb az előző évinél (2.885 millió Ft szemben a tavalyi 2.804 millió Ft-tal). A saját termelésű termékek nettó árbevétele 15 millió Ft-tal (0,7%-kal) emelkedett a hazai piacon (2.251 millió Ft-ról 2.266 millió Ft-ra). Ezen belül a prémium termékek árbevétele több mint 10%-kal növekedett, mely annak is köszönhető, hogy mindegyik jelentős márkánk (Unicum, Fütyülős, Vilmos) értékesítése bővült. A saját termelésű minőségi termékek árbevétele közel 25%-kal csökkent a bázis időszakhoz képest. Ez a korábbi jelentésekben jelzett 2016 év végi kiugró Kalinka vodka értékesítés következménye. Ugyanakkor a St. Hubertus forgalma közel 20%-kal bővült.

A forgalmazott termékek nettó árbevétele 11,8%-kal nagyobb a bázisnál, melyen belül a Diageo portfolió árbevétele 19,4%-kal emelkedett, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele a tavalyival azonos szinten maradt. A kedvező értékesítési adatokhoz nagyban hozzájárult, hogy a húsvéti forgalom jelentős része idén áprilisban bonyolódott, míg 2016-ban márciusban.

Az április-májusra vonatkozó piackutatási adatok a magyar adózott égetett szeszesital piac 10,2%-os volumen növekedését mutatják. Mindegyik szegmens forgalma emelkedett: a prémium szegmens 10,5%-kal, a minőségi 4,9%-kal, míg a kommersz piac 13,4%-kal.

Az export árbevétel 357 millió Ft, mely pontosan megegyezik az egy évvel ezelőttivel. Az Unicum export árbevétel 7,8%-kal növekedett, ugyanakkor a pálinka export 40,9%-kal visszaesett, elsősorban Németországban. A jelentősebb export célországok között az olasz és a duty free forgalom a bázis szintjén maradt, jelentősen (76%-kal) megugrott a román értékesítés, míg a pálinka csökkenése miatt közel megfeleződött a német export.

Az anyagköltségek és anyagjellegű ráfordítások 9 millió Ft-tal (0,7%-kal) növekedtek, mely elmarad a nettó árbevétel 2,6%-os emelkedésétől, így a bruttó fedezeti hányad több mint 0,7 százalékponttal javult (59,6%-ról 60,4%-ra).

A személyi jellegű ráfordítások 101 millió Ft-tal (16,5%-kal) nőttek. A növekedés döntő részét (72 millió Ft-ot) – a Társaság meghatározó tulajdonosai által kezdeményezett és az Igazgatóság által jóváhagyott – két heti extra jutalom fizetése tette ki a munkavállalóknak az előző évi sikeres gazdálkodás elismerésként. Emellett az üzleti év elején a Társaság 6,2%-os átlagos bérfejlesztést hajtott végre. A bérfejlesztés sávosan (4-9% közötti mértékben) történt, az alacsonyabb bérezési kategóriákban nagyobb arányú, míg a magasabbakban kisebb mértékű. Szintén növelte a bértömeget az enyhe létszámnövekedés, ugyanakkor jelentősen csökkentette a személyi jellegű ráfordításokat a szociális adó 5 százalékpontos csökkentése.

Az egyéb működési ráfordítások 65 millió Ft-os (10,8%) emelkedését elsősorban a marketing jellegű kiadások és a szakértői díjak növekedése okozza. A marketing költségek növekedése főként a gyógynövény likőrökhöz köthető (Zwack Unicum, Unicum Riserva).

Az egyéb működési bevételek 50 millió Ft-tal (36,3%-kal) csökkentek. Ebből 34 millió Ft az alacsonyabb marketing költségtérítésből származik (a forgalmazott márkák tulajdonosai csökkentették marketing ráfordításaikat a bázishoz képest). Tavaly 17 millió Ft árfolyamnyereség keletkezett az első negyedévben (ez magyarázza a fennmaradó változást), míg az idén 6 millió Ft árfolyamveszteség került elszámolásra (ez utóbbi az egyéb működési ráfordítások soron jelenik meg).

A pénzügyi bevételek/ráfordítások egyenlege 3 millió Ft-tal (95,7%-kal) csökkent. A szabad pénzeszközöket lekötni idén már nem érdemes, mert nem lehet kamatot elérni a betéteken a vállalkozásoknak, ez a magyarázata annak, hogy a pénzügyi bevételek gyakorlatilag eltűntek.  A Társaság annyi szabad pénzeszközzel rendelkezik, mely a közgyűlésen elfogadott osztalékfizetéshez (2,1 milliárd Ft), a beruházások finanszírozásához és a normál napi működéshez szükséges.

Az adózás előtti eredmény a fentiek következtében 141 millió Ft-tal (20,3%-kal) csökkent (691 millió Ft-ról 551 millió Ft-ra). A Társaság a jelentős Kalinka vodka forgalom csökkenést kompenzálni tudta a többi márka 10%-ot meghaladó árbevétel növekedésével, így a bruttó fedezet enyhén (3,8%-kal) növekedett. A működési költségek jelentős (159 millió Ft-os; 11,9%-os) emelkedése két részre bontható. A növekedés 2/3-a egyszeri költségeknek (2 heti jutalom, egyszeri szakértői díj) tudható be, míg a kisebbik hányada (év eleji béremelés, növekvő marketing költségek) az év egészében jelentkezni fognak.

A számított adó (társasági-, iparűzési-, halasztott adó) 31 millió Ft-tal (19,2%-kal) csökkent, azaz lényegében az adózás előtti eredménnyel (-20,3%) azonosan változott. Ez annak a következménye, hogy a társasági adó kulcs csökkenését ellensúlyozta az IFRS átállás miatti minimumadó alkalmazása.

A Társaság adózott eredménye 422 millió Ft, mely 20,7%-kal alacsonyabb a bázisnál (532 millió Ft), azonban lényegesen magasabb a tervezettnél.

A mérlegsorokon jelentős változások nem voltak. A halasztott adó követelés 134 millió Ft-tal alacsonyabb az előző évi adathoz képest, amit a társasági adó kulcs csökkenése indokol. A vevők és egyéb követelések 243 millió Ft-os emelkedése elsősorban a bázishoz képest megnövekedett júniusi forgalom eredménye. A szállítók és egyéb kötelezettségek 588 millió Ft-os növekedéséből 400 millió Ft-ot a magasabb osztalék kötelezettség magyaráz.

Beruházásra 103 millió Ft-ot költött a Zwack Unicum Nyrt. az első negyedév során, melyek pótló jellegű beruházások voltak.

A Társaság alkalmazottainak létszáma 237 fő (a 2016/2017-es üzleti év végén 227 fő, a tavalyi év hasonló időszakában 230 fő).

Az időközi vezetőségi beszámoló az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített pénzügyi kimutatásokat tartalmaz, amik valós és megbízható képet adnak a Zwack Unicum Nyrt. eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről. A jelentés továbbá megbízható képet ad a Zwack Unicum Nyrt. helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről is.

További információk:

–          A Társaság tulajdonosi szerkezetében változás nem történt.
–          A Társaság szervezetében nem történt változás a 2017-2018-as üzleti év első negyedévében.
–          A Társaság továbbra sem rendelkezik saját részvénnyel.

2017. augusztus 3.

A Zwack Unicum Részvénytársaság Igazgatósága nevében Zwack Sándor, elnök és Dörnyei Tibor igazgatósági tag

A részletes adatok és táblák az alábbi linken elérhetőek:

https://zwackunicum.hu/files/befektetoknek_penzugyi-jelentesek_negyedeves-jelentesek_2017_2017-18–i–negyedeves-idokozi-vezetosegi-beszamolo_hu_1501773521/zwk170803qr01h.pdf