Rendkívüli Hírek:

2023 szeptember 30

Greenpeace szerint több mint 50 millió euró kárt okozott azerdőirtás Romániában

A szervezet szerint az esztelen fakivágás miatt keletkezett kár
eléri a 231 millió lejt (52,1 millió euró). Ennek csaknem 80
százaléka a Kolozs, Fehér és Máramaros megyei erdőirtások nyomán
keletkezett, ezekben az erdélyi megyékben tűnt el a legnagyobb
famennyiség a törvénytelen erdőirtás következtében.

Kolozs megyében az illegálisan kivágott fák 37 százalékát
pusztították el, Fehér megyében a 23 százalékát, Máramaros megyében
a 18 százalékát.

A vizsgált időszakban több mint 45 500 esetre derült fény, ami
62 esetnek felel meg napi átlagot számolva. A jelentés szerint a
2009 és 2011 között naponta átlagban 28 ilyen esetet lepleztek le,
majd 2012-ben 50-et.

A tavalyi és tavalyelőtti évben a törvénytelenül kivágott, és
lefoglalt famennyiség meghaladta az 1 millió köbmétert. Felhívták a
figyelmet, hogy a romániai erdők továbbra is rohamosan pusztulnak,
a szervezet szerint óránként három hektárnyi erdő tűnik el.

A Greenpeace Románia azt javasolta, hogy az illegális erdőirtás
megakadályozása érdekében a hatóságok szigorítsák a büntetéseket, a
rendőrség, a környezetvédelmi őrség és a csendőrség közreműködése
pedig legyen hatékonyabb.

A román kormány szerint évi 8,8 millió köbméter fára becsülhető
az illegális erdőirtás, beleszámolva azt a mennyiséget is, amit a
hatóságoknak nem sikerül lefoglalniuk. A bukaresti kormány
erdőőrség felállításáról döntött júniusban a jelenség megfékezése
érdekében. A kabinet szerint a környezeti károkon túlmenően az
országnak mintegy negyedmilliárd eurónyi anyagi veszteséget okoz az
illegális erdőpusztítás.