2023 február 01

Erős jogkört adnának a fejlesztési banknak

A mai az utolsó nap

A hetedik ülésnap reggel 9 órakor kezdődik, napirendjén pedig négy általános vita szerepel. Elsőként a Ptk. zálogjoggal kapcsolatos módosítása kerül terítékre az igazságügyi miniszter kezdeményezésére.

Ezt a Miniszterelnökséget vezető Lázár János három javaslata követ. Ezek egyike a kulturális örökségvédelem legfőbb háttérintézményének, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ jogutódlásával foglalkozik. Vitát tartanak emellett a területrendezési szabályokat és a nemzetközi energetikai együttműködést érintő legfrissebb módosítási javaslatokról is.

Lesz, amit csak az MFB nyújthat

Az MFB-ről szóló törvényt módosító – Harrach Péter és Vejkey Imre KDNP-s képviselők által jegyzett – javaslat általános indoklása szerint az állam fejlesztési bankjának fő feladata, hogy támogassa a kormány közép- és hosszú távú gazdaságstratégiáját, gazdaságpolitikáját, gazdaságfejlesztési céljainak megvalósulását. Ezt részben önállóan, részben más hazai szervezetekkel közösen, így különösen a közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok útján teszi, továbbá azon szervezeteken keresztül, amelyekben az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorol.

A javaslat az átláthatóság, a köztulajdonnal való felelős gazdálkodás érdekében – szűk körben – kizárólagos jogot biztosítana az MFB-nek meghatározott – a működési hatékonyság javítását célzó – szolgáltatások nyújtására. Továbbá lehetővé tenné, hogy részt vegyen a közvetlen és közvetett tulajdonában lévő, valamint a törvény mellékletében meghatározott gazdasági társaságok, valamint az ő tulajdonukban lévő társaságok működésének és gazdálkodásának irányításában, koordinálásában és ellenőrzésében.

Mindenről tudniuk kell

Az MFB kizárólagos jog alapján, üzletszerűen nyújtana szolgáltatásokat a pénzügyi és számvitel, a kontrolling, az eszköz-forrás gazdálkodás, az informatika, a humánerőforrás gazdálkodás, a szervezet- és folyamatszabályozás, a beszerzés, valamint az üzemeltetés területén.

[extracode type=”ad” id=”in_post”]

Az irányított, koordinált és ellenőrzött szervezetek, vezetőik, alkalmazottjaik kötelesek adatot szolgáltatni és együttműködni az MFB-vel. A javaslat indoklása szerint e szolgáltatásokat a leghatékonyabban, a legnagyobb átláthatóságot biztosítva és a költségek legnagyobb mértékű racionalizálhatóságával kizárólag a kontrollt gyakorló fejlesztési bank képes nyújtani.

Könnyebbség lenne?

A központosított kontroll alá vont gazdasági társaságok ezeket a szolgáltatásokat jelenleg belső erőforrásokkal végzik, vagy a nevesített társaságok valamelyik tagjára támaszkodva valósítják meg, ezért a központosításnak nem lenne piactorzító hatása. A törvénymódosítás az előterjesztők szerint hozzájárulna ahhoz, hogy egy erős, összehangoltan működő cégcsoport jöjjön létre, amely az alaptevékenységek professzionális ellátásán túl képes a fejlesztéspolitikai célok, feladatok integrálására és hatékony megoldására.

A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter a javaslat szerint felhatalmazást kapna arra, hogy rendeletben állapítsa meg azon gazdasági társaságok körét, amelyek a meghatározott szolgáltatásokat kizárólag az MFB-től vehetik igénybe, valamint a szolgáltatások nyújtásának részletes szabályait. Emellett a javaslat szerint egyházi jogi személyeket is finanszírozhatna a jövőben az MFB. A törvény – ha a parlament elfogadja – a kihirdetését követő napon lép hatályba.