Rendkívüli Hírek:

2023 szeptember 25

Elszámolás: az utolsó pereket is megnyerte az MNB

A Magyar Nemzeti Bank az elszámolási törvény felhatalmazása alapján 16 pénzügyi intézménnyel szemben indított 2015 április végén közérdekű pert. A keresetek célja annak megállapítása volt, hogy az intézmények – forint alapú, illetve ténylegesen devizában törlesztett – fogyasztói kölcsön- és lízingszerződéseinek részévé tett, 2010. november 26-át követően közzétett általános szerződési feltételek (ÁSZF) egyes előírásai (amelyek egyoldalú kamat-, díj- illetve költségemelést tesznek lehetővé a pénzügyi intézménynek), illetve a korábban közzétett ÁSZF-ek ezt követő módosításainak egyes részei tisztességtelenek, ezért érvénytelenek.

Lezárultak az eljárások

A perek döntő többsége jogerősen lezárult. Egyetlen esetben még felülvizsgálati eljárás van folyamatban a Kúria előtt, egy további perben az eljárást a bíróság felfüggesztette. Két érintett pénzügyi vállalkozás a per időszakában – más, korábban így döntő pénzügyi intézményekhez hasonlóan – önkéntesen alávetette magát az adott időszakra vonatkozó elszámolási kötelezettségnek, így ezen eljárásokat a bíróság megszüntette.

[extracode type=”ad” id=”in_post”]

Az MNB valamennyi lezárult eljárásban érdemben pernyertes lett. A bíróságok ugyanis úgy foglaltak állást, hogy a pénzügyi intézmények perrel érintett ÁSZF-jei az érintett időszakra vonatkozóan is nagyobb részben tisztességtelennek, s így érvénytelenek voltak. A jegybank pernyertességével befejeződött perek öt intézménynél az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék, egy esetben a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla, öt szolgáltató esetében pedig a Kúria felülvizsgálata során hozott jogerős ítéletével zárultak. A bíróság két bankkal szembeni pert – tekintve, hogy az érintett intézmények egyes szerződési kikötéseket konzorciálisan alkalmaztak – egyesített, és a jegybank keresetét ekként bírálta el.

El kell számolniuk

Az MNB tapasztalatai szerint a közérdekű perekben kifogásolt szerződési kikötések lényegében azonosak voltak azon kikötésekkel, amelyek tisztességtelenségét a bíróságok már korábban – a bankok által a magyar állammal szemben indított elszámolási perekben – megállapították. Ennek megfelelően a bírói testületek álláspontja a közérdekű perekben is jellemzően igazodott a korábbi eljárásokban már kimunkált bírói gyakorlathoz.

Az érintett pénzügyi intézményeknek a 2010. november 26-át követő időszakra vonatkozóan a perek eredményeképpen, az ezt megelőző időszakra vonatkozóan pedig a törvény erejénél fogva kell elszámolniuk a tisztességtelenül elvont összegekkel.

Az elszámolási értesítőket – a két időszakra vonatkozóan egyben – 2015. szeptember 30-ig kellett postára adni a fogyasztóknak, 8 pénzügyi intézmény esetében azonban (az őket érintő perek lezárultának időpontja miatt) az elszámolás későbbre tolódik. Az elszámolási értesítők részletes információin túl a közérdekű perek eredményéről és az értesítők megküldésének határidejéről a pénzügyi intézményeknek honlapjukon és fiókjaikban is tájékoztatniuk kell ügyfeleiket.