2023 január 27

Elméletre és gyakorlatra is figyel az Exim

Mérséklődik a forrásköltség

Az Eximbank hitelezési tevékenységének támogatása és a lejáró adósságának megújítása érdekében februárban sikeresen zárt 100 millió EUR és 250 millió USD összegű, általános finanszírozási célú, hosszú lejáratú hitelügyleteket. A hitelfelvételeken keresztül az Eximbank kedvező finanszírozási forrásokhoz jut, ezáltal a hazai exportáló vállalkozások részére hatékony finanszírozási szolgáltatásokat nyújthat.

A hiteltranzakciók következtében – összhangban a jelenlegi pénz- és tőkepiaci környezettel – az Eximbank forrásköltsége az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően tovább mérséklődik. Az Eximbank forrásköltsége alacsonyan tartásával egyúttal az állami költségvetési erőforrások felelős felhasználásához is hozzájárul.

Sikeres együttműködés

Az Eximbank stratégiai partnerségben működik együtt a hazai hitelintézetekkel. Az exporthiteleket közvetlenül, továbbá a magyar bankrendszeren keresztül is eljuttatja a hitelfelvevőkhöz. Így az exportáló KKV-k a hazai hitelintézetek többségének széles körű fiókhálózata által hatékonyan részesülhetnek az előnyökből.

Gazdaságpolitikai ösztönző eszközként az Eximbank, a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.-vel közösen arra törekszik, hogy – megteremtve a finanszírozáshoz szükséges kedvező feltételeket – továbbra is sikeresen támogassa a magyar exportszektor bővülését.

[extracode type=”ad” id=”in_post”]

Az oktatásba is beszálltak

A Budapesti Corvinus Egyetem és az EXIM közötti együttműködés keretében a 2017–2018-as tanév tavaszi félévétől indított előadássorozatot Exporttámogatás, exporthitelezés címmel. A második előadást dr. Dancsó József, az EXIM operációs vezérigazgató-helyettese tartotta „Az EXIM szerepe az exportösztönzésben” témában.

Az előadáson az EXIM küldetését, stratégiai céljait, szolgáltatásait (terméktérkép, termékek, árazás, nemzetgazdasági hasznosság), tőkealapokat, nemzetközi együttműködéseket ismerhették meg a hallgatók.

A kurzust elsősorban a külkereskedelmi, pénzügyi szférában, illetve fejlesztési intézményeknél elhelyezkedni kívánó, különös tekintettel az exportfinanszírozási és támogatási szakismereteket megkívánó területek iránt érdeklődő hallgatók részére hirdették meg. A gyakorlati ismeretek oktatását jelentős részben az EXIM különböző szakterületeinek képviselői végzik.

Az EXIM nyitott a hazai felsőoktatásban való aktív részvételre, célja, hogy minél több oktatási intézménnyel együttműködve, olyan hallgatókkal ismertesse meg az exporttevékenység folyamatát, akik a jövőben szaktudásukkal tudják támogatni a hazai pénzügyi szektor munkáját.