2024 április 13

Csökkent a legnagyobb nemzetközi bankok tőkehiánya

A BIS december végi adatok alapján számította ki, hogy a világ legnagyobb bankjainak mennyi tőkepótlásra lenne szükségük a Bázel III. egyezményben foglalt minimális tőkekövetelmények teljesítéséhez. A szervezet tájékoztatása szerint a világ 102 legnagyobb bankjának (azoknak, amelyek nemzetközi szinten is aktívak és Tier 1 tőkéjük meghaladja a 3 milliárd eurót) összesen 11,9 milliárd eurónyi többlettőkére lenne szüksége, hogy teljesüljön az egyezményben foglalt 4,5 százalékos elsődleges (Tier 1) minimum tőkehányad. Ez 26,9 milliárd euróval kevesebb mint a legutóbbi, 2011 júniusi vizsgálat alkalmával megállapított összeg. A BIS közlése szerint a legnagyobb bankok átlagosan 7,7 százalékos Tier 1 alaptőke-megfelelési mutatóval rendelkeztek.

A Bázel III. szabályozásban meghatározott 2,5 százalékos védelmi tőkepufferrel számított, 7 százalékos tőkemegfelelési ráta eléréséhez 374,1 milliárd euró többlettőkére lenne szükségük ezeknek a bankoknak, ami a legutóbbi felmérésben megállapított összegnél 111,5 milliárd euróval kevesebb. A nemzetközi pénzintézet tájékoztatása szerint ezeknek a bankoknak az összes adózás utáni nyeresége 356 milliárd euró volt 2011-ben.

A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 2010 decemberében jelentette be az új, Bázel III. új pénzpiaci szabályozó keretet, amelyet a G20-as államok vezetőinek 2009 szeptemberi találkozójának megállapításai nyomán dolgoztak ki. A nemzetközi bankoknak az évtized második feléig kell megfelelni a végleges, szigorított tőkekövetelményeknek. A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság a bankok és a felügyeleti hatóságok nemzetközi konzultációs testülete. A tanács elnöke a svéd jegybank kormányzója, Stefan Ingves.