2024 május 20

A turizmus hiánya betett a külkereskedelmi mérlegnek

2020. III. negyedévben:

  • Az export értéke 5,1 milliárd euró (1,8 ezer milliárd forint), az importé 3,4 milliárd euró (1,2 ezer milliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 1653 millió eurót (584 milliárd forintot) tett ki.

  • Az aktívum 42%-a turizmusból, 30%-a a szállítási szolgáltatásokból, 20%-a bérmunkából származott.
  • Szolgáltatásexportunk 65, -importunk 72%-át az Európai Unió tagországaival bonyolítottuk le, ebben a viszonylatban 860 millió eurós többlet keletkezett.
  • Legfontosabb kereskedelmi partnerünkkel, Németországgal az összforgalom 21%-át bonyolítottuk. A második legfontosabb Ausztria 8,8, a harmadik helyen álló Amerikai Egyesült Államok 8,3%-os arányban részesedett a kereskedelemből.
  • A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 47% (az ide tartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 24%) volt, ezt követték a szállítási szolgáltatások 24, majd a turizmus 20%-kal. Import tekintetében is ugyanezek a szolgáltatáscsoportok domináltak. Legkiemelkedőbb az üzleti szolgáltatások részesedése volt 66%-kal ( az ide tartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 39% volt), miközben a szállítási szolgáltatások 20, a turizmus 8,8%-kal részesedett a teljes importforgalomból.

2020. III. negyedévben az egy évvel korábbihoz képest:

  • A szolgáltatásexport euróban számított értéke 33%-kal (forintban 27), az importé 31%-kal (forintban 26%-kal) csökkent. Az aktívum 908 millió euróval (256 milliárd forinttal) lett kevesebb az előző év azonos időszakához képest.
  • A többlet jelentős mérséklődése elsősorban a turizmus aktívumának 50%-os visszaesésével magyarázható, de a mérséklődéshez a szállítási szolgáltatások 39, és a bérmunka-szolgáltatások 12%-os mérlegromlásai is nagyban hozzájárultak.
  • Aktívumunk az európai uniós forgalomban 34%-kal, 442 millió euróval csökkent.
  • Az EU-n kívüli országok esetében egyenlegünk 466 millió euróval, 37%-kal romlott, elsősorban az Egyesült Államokkal és az Egyesült Királysággal folytatott exportunk csökkenése miatt. E két országgal lebonyolított szolgáltatás-külkereskedelmünk egyenlege 21%-kal (51 millió euróval), illetve 50%-kal (132 millió euróval) esett vissza.

2020. január–szeptember:

  • A kivitel értéke 2020 első három negyedévében 14,8 milliárd euró (5,1 ezer milliárd forint), a behozatalé 10,7 milliárd euró (3,7 ezer milliárd forint) volt.