Rendkívüli Hírek:

2023 szeptember 25

A csődtörvény is a képviselők elé kerül

Indul az e-licit

A felszámolói névjegyék vezetése a névjegyzékbe való felvételt, továbbá a névjegyzékkel kapcsolatos adatváltozások bejegyzését jelenti. Az önálló szervezeti egység által hozott közigazgatási hatósági döntések fellebbezéssel nem, csak bírósági felülvizsgálat keretében támadhatók meg.

Az év elejétől a felszámolási eljárásban szükségessé váló árverés és pályázat útján történő értékesítés csak elektronikusan – az elektronikus értékesítési rendszer alkalmazásával – történhet. A módosítás lehetővé teszi, hogy aki licitált, az az árverés eredményének megállapításáról, valamint a pályázat értékeléséről készült jegyzőkönyvet – kérelemre – megkaphassa. Az indoklás szerint ezzel ellenőrizhető az, hogy a felszámoló a jogszabályi rendelkezéseket megtartotta-e.

Nem mindegy a felszámoló személye

A módosítás egy másik pontja kimondja: nem kell felmenteni a folyamatban lévő eljárásban azt a vagyonfelügyelőt vagy felszámolót, aki megfelel a feladat ellátásához szükséges feltételeknek, de a pályázati keretszám miatt nem került be a felszámolók névjegyzékébe. Róluk a felszámolók névjegyzékét vezető szerv közhiteles hatósági nyilvántartást vezet, ugyanolyan adattartalommal, mint a névjegyzékbe felvett felszámolókról. A névjegyzéket vezető szerv ellátja a szakmai beszámoltatásukkal és hatósági ellenőrzésükkel összefüggő feladatokat is.

[extracode type=”ad” id=”in_post”]

Az előterjesztés kiterjeszti a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy által teljesítendő szakmai továbbképzési kötelezettség határidejét 2016. június 30-ig. A módosítás felhatalmazza az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy – az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben állapítsa meg a felszámolóbiztosok szakmai továbbképzésének megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó részletszabályokat.