2024 április 16

Véget ért egy környezetbarát Opus akvizíció

Az Opus Global decemberben megállapodást kötött a kéteshátterű, Cipruson bejegyzett Jarlene Investments Limited nevű céggel egy üzletrész adásvételéről, a Jarlene Energy Kft. mint projektek felett diszponáló társaság felvásárlására. A vállalat a szerződésben rögzítettek szerint és esetén a felvásárlás eredményeként közvetetten tulajdont szerez a Buzsák Land Kereskedelmi Kft., valamint a Green Arctech Kft. szerződésben meghatározott, a projekttársaságok tulajdonában álló projektekben.

Az üzletrésszel megvásárlásával így közvetetten megvásárolt projektjogok magukban foglalják Buzsákon (Somogy-megye) egy napenergia-projekt megépítéséhez és végrehajtásához szükséges valamennyi jogot, amely különösen az internetszolgáltatókból, az alállomásokból, a projektingatlanokból, a bérleti szerződésekből, az építési engedélyekből, a KÁT-határozatokból és a hálózati csatlakozási szerződésekből (projekt) áll.

A projekt vételárának a kifizetése az adásvételi szerződésben rögzítettek szerinti mértékben és ütemezésben történik azzal, hogy a projekt zárására a szerződés szerinti feltételek megvalósulása esetén egy későbbi időpontban kerül sor, amelyről a társaság külön rendkívüli tájékoztatást tervez közzétenni.

Az opus a projektet, annak a megvásárlását kifejezetten pénzügyi befektetésnek tekinti, így e befektetést nem a cég által kialakított négy fő divízió (ipari termelés, energetika, mezőgazdaság és élelmiszeripar, turizmus), hanem a vagyonkezelés szegmensben helyezi el.

A társaság a vagyonkezelési szegmensbe kerülés deklarálásával – az igazgatóságnak már a jelen adásvételi szerződés megkötését megelőző stratégiai döntése szerint – kinyilvánította azon szándékát, hogy a projekt kifejezetten likvid befektetésként kell, hogy megvalósuljon a tulajdonképpeni rövid távú értékesítés szándékot szem előtt tartva. A társaság tehát a megszerzéssel egyidejűleg az értékesítés folyamatára helyezi a hangsúlyt.